Produktna berza NS i druge svetske berze

omoljicanin

Član
Učlanjen(a)
17 Jan 2012
Poruka
407
Lokacija
omoljica
Moja prognoza nakon zetve psenice opet na tu nekih 20 din s pdv-om.
 

bojcetic

Član
Učlanjen(a)
14 Jan 2009
Poruka
13.957
Lokacija
Stapar
Ako psenica bude odrazavana na 16-17din nece ni kukuruz preko 20din ici. Voleo bih da gresim. To ce biti uvertira da se na jesen pokupi kukuruz sa ispod 150e/t
 

Rabadzija

Član
Učlanjen(a)
31 Maj 2010
Poruka
2.369
Lokacija
Subotica
evo malo cena iz komsiluka
Malm - psenica
TABU - stocna psenica
Napraforgo - suncokret
Repce - repica
Arpa - jecam
Kukorica - kukuruz

 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Dnevnik.rs:
Расту цене житарица и уљарица
Трка цена на робном берзанском динарском тржишту у Новом Саду и раста вредности страних валута се наставља. Углавном цене све робе на организованом берзанском тржишту су у номиналном порасту,
али истовремено и у реалном паду, саопштила је Продуктна берза.
„То је слика нашег робног тржишта у овом тренутку и она донекле иде наруку извозницима. Међутим, на дужи рок, тако наглашена нестабилност домаће валуте не одговара пре свега продавцима, али ни извозницима. У протеклој недељи преко берзе у Новом Саду реализован је промет од укупно 1.675 тона робе, што је 47,32 одсто више него претходне недеље. За ту количину робе купци су морали да издвоје 41.860.500 динара. То је 63,17 одсто више у односу на финансијску вредност робе у претходној недељи“, наводи се у саопштењу.
Пшеница је у недељи за нама била доминантна роба у трговању. Закључено је девет купопродајних уговора, а регистровано чак пет различитих цена. Кретала се у распону од21,30 дин/кг, без ПДВ-а, па до 22,10 дин/кг, али без израженог тренда у току самог периода. Просечна цена трговања је износила 24,20 дин/кг (22 без ПДВ-а), што је 2,33 одсто више у односу на претходну недељу.
Цена кукуруза је стабилна. Том робом се трговало по просечној цени од 17,01 дин/кг (15,47 без ПДВ-а). Статистички показатељ о расту динарске цене од 0,54 одсто добија реалну слику тек када се динарска цена индексира у доларе и када се добије податак да је цена кукуруза изражена у доларима у реалном паду од 0,07 одсто у односу на доларску вредност кукуруза у претходној недељи.
Цена соје од 48,24 дин/кг (43,85 без ПДВ-а) је 0,80 одсто виша.


 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 02.02.-06 .02.2015. године

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 02.02.-06 .02.2015. године

фебруар 6, 2015

Продуктна берза Нови Сад
Стaбилнoст. To je кључнa рeч зa прoтeклу нeдeљу нa рoбнoм бeрзaнскoм тржишту у Нoвoм Сaду. Цeнe житaрицa су прaктичнo у стaгнaциjи, a тeк нeзнaтнa цeнoвнa пoмeрaњa сaмo дajу нaгoвeштaj дa би сe у нaрeднoм пeриoду ти нaгoвeштajи мoгли прeтвoрити у трeнд. Кoличински прoмeт рoбa прeкo бeрзe je у пaду зa 59,87% у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу с oбзирoм дa je изнoсиo свeгa 672,26 тoнa рoбe. Пoслe турбулентних дeшaвaњa нa дeвизнoм тржишту нeдeљa зa нaмa je прoтeклa у знaку стaбилизaциje дoмaћe вaлутe, пa сe и купци и прoдaвци прeрaчунaвajу кaкo дa нaступe нa тржишту, штo je дoвeлo дo знaтних рaзликa у цeнaмa нa стрaни пoнудe у oднoсу нa трaжњу, штo je и биo кључни рaзлoг мaлoг прoмeтa. Финaнсиjскa врeднoст прoмeтa je изнoсилa 13.655.677 динaрa или зa 67,38 % мaњe нeгo прeтхoднe нeдeљe.
Пшeницa je у нeдeљи зa нaмa тргoвaнa пo цeни oд 24,42 дин/кг ( 22,20 бeз ПДВ). To je зa 0,91% рaст у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу. Нeмa дoвoљнo индициja сa дoмaћeг тржиштa дa би цeнa у нaрeднoм пeриoду мoглa дa имa нeку изрaжeниjу тeндeнциjу, aли aкo и пoстojи нeки нaгoвeштaj тo je пoдaтaк дa je пшeницa нa углaвнoм свим рeфeрeнтним свeтским бeрзaмa у блaгoм пoрaсту.
Цeнa кукурузa je у блaгoм пaду. Oд пoчeтних 15,50 дин/кг бeз ПДВ сa пoчeткa нeдeљe, кукуруз je нa сaмoм крajу нeдeљe кoтирao нa пoзициjи 15,20 дин/кг. Прoсeчнa цeнa тргoвaњa oд 16,94 дин/кг (15,40 бeз ПДВ) je зa нeзнaтних 0,43% нижa у oднoсу нa прoсeчну цeну из прeтхoднe нeдeљe. Пoслe нaглoг и нeoчeкивaнo вeликoг рaстa врeднoсти дoлaрa у oднoсу нa EУР, у прoтeклoj нeдeљи врeднoст aмeричкe вaлутe знaчajнo je пaлa. To je пoнoвo биo сигнaл инвeстициoним фoндoвимa дa “прeбeгну” сa финaнсиjских нa рoбнa тржиштa, чимe су нaпрaвили притисaк нa стрaни трaжњe и прoузрoкoвaли рaст цeнe тeрминских угoвoрa нa тржишту житaрицa.
Oд oстaлих рoбa нa нoвoсaдскoj бeрзи тргoвaнo je joш сaмo минeрaлним ђубривoм САН и тo пo цeни oд 39,60 дин/кг.
Пaд цeнe кукурузa у пoтпунoсти je сa стaнoвиштa бeрзaнскoг индeксa кoмпeнзирaн рaстoм цeнe пшeницe, пa je PRODEX прaктичнo идeнтичaн свoм прoшлoнeдeљнoм нивoу и имa врeндoст oд 210,97 индeксних пoeнa.
Извор: Продуктна берза Нови Сад
 

Manjevic

Prijatelj Foruma
Učlanjen(a)
14 Maj 2011
Poruka
5.535
Lokacija
Kladovo
Da li je neko od Vas prodavao svoje proizvode preko berze? Npr. preko novosadske berze ili preko Gea berze?
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Na Produktnoj berzi porastao obim trgovanja za četiri puta


“Produktna berza” je protekle nedelje bila mesto gde se trgovalo u velikim lotovima i po tome je u velikoj meri podsećala na velika evrposka tržišta gde su pojedinačni trgovinski lotovi u trgovini merkantilnom robom uglavnom preko 500 tona. Naime, na bazi relativno malog broja ugovora – svega 8, realizovan je promet od 2.820 tona robe ili prosečno 350 tona po jednom ugovoru. Pomenuti obim nedeljnog trgovanja je čak 4,2 puta veći nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost prometa je iznosila 53.386.750 dinara, što je 3,9 puta više u odnosu na upoređujući podatak iz prethodnog nedeljnog izveštajnog perioda.
Jedan od razloga značajno većeg prometa svakako jeste stabilnost tržišta. Vrednost žitarica i na svetskom i na domaćem tržištu se kreće u okvirima malih cenovnih raspona, međuvalutarne oscilacije nisu toliko izražene, pa više nisu remetilački faktor na ovom tržištu, te se shodno tome i tržišni učesnici lagodnije ponašaju u relativno predvidivim tržišnim okolnostima.
Kukuruz ponovo dominira u strukturi prometa. Dve trećine od ukupnog prometa na novosadskoj berzi se odnosi na ovu robu. Prosečna količina po jednom ugovoru u trgovanju kukuruzom je u nedelji za nama iznosio oko 600 tona. To je nedvosmislen indikator koji govori da su izvoznici bili pretežni učesnici na ovom tržištu. Prosečna cena trgovanja je iznosila 16,73 din/kg (15,21 bez PDV), što je pad od 1,22% u odnosu na prethodnu nedelju.
Cena pšenica praktično stagnira. Vrednost hlebnog zrna SRPS kvaliteta u protekloj nedelji se kotirala na nivou od 24,53 din/kg ( 22,30 bez PDV). U odnosu na prethodnu nedelju to je rast za neznatnih 0,45%. Ono što je specifično za tekuću ekonomsku godinu na tržištu pšenice, jeste činjenica da se na tržištu pojavljuje veoma šarolik kvalitet pšenice koja se može podvesti pod SRPS standard. Naime, pšenica koja zadovoljava sve kriterijume SRPS kvaliteta ne mora nužno da ima i dobre karakteristike tehnološkog kvaliteta. Usled toga i cene koje se kotiraju za pšenicu pod oznakom SRPS mogu biti vrlo različite upravo zbog različitosti svog tzv. “unutrašnjeg” kvaliteta.
Protekle nedelje se nije trgovalo sojom u SRPS kvalitetu. Na bazi dva kupoprodajna ugovora sojom povećane vlage ( vlaga 14%), postignuta je prosečna cena od od 42,50 din/kg bez PDV. Na novosasdskoj berzi trgovalo se još samo suncokretovom sačmom sa 33% proteina i to po ceni od 28,20 din/kg ( 23,50 bez PDV).PRODEX
Nedelju za nama, uz značajan porast obima prometa, obeležile su i blage cenovne promene najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda. Sa jedne strane imamo tržište soje gde je došlo do najznačajnije cenovne promene, u smislu pada cene ovog artikla za skoro 2,00 din/kg. Istovremeno cene kukuruza, pšenice i suncokretove sačme su u porastu, pri čemu je najveći cenovni skok zabeležen na tržištu “tridesettrojke” koja je poskupela za 1,00 din/kg, beležeći današnju vrednost od 23,50 din/kg, bez PDV-a. Skok cene kukuruza, u odnosu na kraj prethodne nedelje, iznosi minimanlnih 0,20 din/kg, dok je skok cene pšenice od 0,10 din/kg, na nivou marginalnog statističkog podatka.
I pored pada cene soje, blagi rast cena ostalih artikala koji čine vrednosnu korpu PRODEX-a, “povukao” je indeksnu vrednost ovog pokazatelja na gore. Na današnji dan berznaski indeks beleži indeksnu vrednost od 211,45 indeeksnih poena, što je za 0,48 indeksnih poena više nego prošlog petka.
SVET
Nedeljna izvozna prodaja pšenice u SAD-u, bila je na nivou od 397.600 tona, što predstavlja pad u odnosu na prosek iz prethodne četiri nedleje za 11%, a dodaje kumulativnom izvozu nivo od 20.3 miliona tona (-24% g/g). Domaće prenosne zalihe su prognozirane na nivo od 18.8 miliona tona (16.1 milion tona prošle godine).MIneapoliska jara pšenica je pod pritiskom obilnih zaliha u Kanadi.
WASDE-ov izveštaj sa sredine nedelje, pokazao je da je domaća proizvodnja skočila u odnosu na prethodne izveštaje, na nivo od 302.1 miliona tona (293.1 miliona tona), sa povećanjem upotrebe u industriji etanola. Prognoza zaliha je smanjena za 1.3 miliona tona na nivo od 43.4 miliona tona (31.3 miliona tona).
Cena kukuruza je u proteklih nedelju dana pala za 0,57%, dok je vrednost pšenice zabeležila pad, koji je iznosio 0,70%.

Prognoza zaliha soje su smanjenje za 0.7 miliona tona , na nivo od 10.5 miliona tona (2.5 miliona tona pre godinu dana).
Zrno soje je u odnosu na proteklu nedelju vrednosno jače za 0,24%, dok je sojina sačma zabeležila pad, koji je iznosio 0,27%.
Martovski fjučers na kukuruz u Budimpešti, skočio je za 1,73%, dok je ista kultura na berzi u Parizu vrednosno oslabila za 2,09%. Martovski fjučers na pšenicu u Budimpešti je skočio za 0,48%i, dok je ista kultura u Parizu, oslabila za 1,34%.- - - - - - - - - -

Dnevnik.rs:

Пшеница отишла на 24,5 динараНа Продуктној берзи у Новом Саду ове недеље је реализован промет од 2.820 тона робе, што је 4,2 пута више него претходне, а финансијска вредност је достигла 53.386.750 динара,
што је недељни раст од 3,9 пута, саопштила је Берза.Продуктна берза је протекле недеље била место где се трговало у великим лотовима, и по томе у великој мери подсећала на велика европска тржишта где су појединачни трговински лотови у трговини меркантилном робом углавном преко 500 тона.
Целокупно трговање је реализовано на бази свега осам уговора, наводи у извештају директор Берзе Жарко Галетин.

Један од разлога значајног повећања промета свакако је стабилност тржишта. Вредност житарица и на светском и на домаћем тржишту се креће у оквирима малих ценовних распона, међувалутарне осцилације нису толико изражене па више нису реметилачки фактор на том тржишту те се, сходно томе, и тржишни учесници лагодније понашају у релативно предвидивим тржишним околностима, указује Галетин.
Кукуруз је поново доминирао трговањем, с уделом од две трећине укупног промета. Продато је 1.700 тона кукуруза стандардног квалитета, по 16,72 до 16,94 динара килограму, што је пад од 1,22 одсто у односу на просечну прошлнонедељну цену. Уговорена је продаја и 225 тона кукуруза с влагом до 16,5 процената и ценом од 15,95 динара, наводи се у извештају.
Пшеницом је трговано у количини од 500 тона СРПС квалитета по 24,53 (раст од 0,45 одсто) и 325 тона за сточну храну по 19,25 динара по килограму.
Соје с влагом до 14 процената је продато 45 тона, по 46,75 динара, а сунцокретове сачме 25 тона по 28,20 динара, што је раст од 4,44 одсто.И поред пада цене соје, благи раст цена осталих артикала који чине вредносну корпу Продекса, „повукао” је индексну вредност тог показатеља навише. На јучерашњи дан берзански индекс бележи индексну вредност од 211,45 индексних поена, што је 0,48 поена више него прошлог петка.


 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Bif.rs:

Pada cena pšenice na Produktnoj berzi

[COLOR=#D1D1D1 !important][/COLOR]
[COLOR=#D1D1D1 !important]Redakcija BIF na 20/02/2015 - 15:04 u Ekonomija, Slajder[/COLOR]

Bez obzira na okolnost da je radna nedelja trajala svega tri radna dana, konstataciju o padu prometa ipak, na bazi interesa za trgovanjem preko novosadske berze možemo smatrati tačnom. Trodnevno trgovanje na “Produktnoj berzi” donelo je skromni promet od svega 685 tona robe, što je rezultiralo finansijskim ukupnim prometom od 17.616.500 dinara. Imajući u vidu već pomenutu okolnost o kraćoj radnoj nedelji, statističko poređenje sa aspekta ukupnog prometa, protekle, sa prethodnom nedeljom nije realno, te se ovaj podatak neće iskazati u ovom izveštaju.
Cena pšenice je u padu. Posle naglog rasta krajem prošle godine, cena pšenice se početkom 2015. godine pozicionirala na nivou od oko 22,00 din/kg bez PDV. Prvi put u poslednjih mesec dana cena ove robe pokazuje znake pada. Uznemireno svetsko tržište zbog najave uvođenja izvoznih taksi od strane Rusije reagovalo je rastom cene i to je imalo uticaja i na naše tržište. Međutim, najnoviji podaci ukazuju da uvođenje ove mere od strane ruske vlade nije imalo veliki efekat na izvoz iz ove zemlje, što je ponovo vratilo cenu pšenice na niže pozicije. Da li je to bio najuticajniji faktor koji je pokrenuo i pad naše pšenice pokazaće naredni period. Inače prosečna cena trgovanja ove robe je iznosila 22,42 din/kg ( 22,20 bez PDV), što je za 0,45% pad u odnosu na prethodnu nedelju. Ono što daje z pravo početnoj konstataciji jeste okolnost da su ponude na samom kraju nedelje znatno niže od realizovane cene, ali čak ni takve ponude nemaju odgovarajuči odgovor na strani tražnje.
Cena kukuruza za razliku od pšenice je u porastu. Prosečna cena trgovanja od 17,04 din/kg ( 15,49 bez PDV) za 1,75% je veća od prosečne cene u prethodnoj nedelji. Ovaj cenovni rast potpuno je korelativan sa dešavanjima na referentnim svetskim i regionalnim tržištima.
Soje ima dovoljno u ponudi na srpskom tržištu. Prisutnost ove robe na novosadskoj berzi samo je joše jedan dokaz više u prilog toj konstataciji. Ono što je specifično za ponudu ove robe jeste okolnost da se sve više u ponudi javlja soja sa povećanim procentom vlage. Tako je bilo i protekle nedelje, kada su se sva tri kupoprodajna ugovora odnosila na soju sa vlagom iznad parametra SRPS kvaliteta i to po prosečnojceni od 44,67 din/kg ( 40,61 bez PDV).
PRODEX
PRODEX se tek neznatno pomerio u odnou na pršli petak i na dan 20.02.2015. godine on iznosi 211,26 indeksnih poena što je za 0,19 indeksnih poena manje nego pre nedelju dana.
SVET
Izvozna trgovina u Americi nastavlja sa razočaravajućim tempom. Nedeljna izvozna prodaja od samo 409.300 tona, bila je u proseku sa proteklim nedeljama, a dodaje se kumulativnom nivou izvoza od 20.7 miliona tona, ili -24% u odnosu na poršlu godinu. Jedinu svetlu tačku na američki izvoz pšenice, dao je egipatski GASC satenderom za američku SRW i/ili SW pšenicu. Uzlazni trend kretanja pšenice omogućen je na osnovu veoma hladnih uslova u SRW regionu, kao i sušnom vremenu u HRW regionu.
Sa druge strane, izvozna aktivnost američkog kukuruza je bila na zavidnom nivou od 1.0 milion tona, odnosno kumulativnih 33.2 miliona tona (34.5 miliona tona prošle godine). Zalihe etanola dostigle rekordan nivo u protekle dve godine.
Cena kukuruza je u proteklih nedelju dana skočila za 1,72%, dok je vrednost pšenice zabeležila skok, koji je iznosio 1,17%.
Skok cene cene najviše se pripisuje jakim SPOT tržištima, kao i obnovljenim kupovnim interesima od strane Kine, što je rezultiralo jakim nedeljnim izvozom.
Zrno soje je u odnosu na proteklu nedelju vrednosno jače za 2,40%, dok je sojina sačma zabeležila skok, koji je iznosio 5,14%.

Martovski fjučers na kukuruz u Budimpešti, pao je za 0,79%, dok je ista kultura na berzi u Parizu vrednosno ojačala za 0,49%. Martovski fjučers na pšenicu u Budimpešti je skočio za 0,19%i, dok je ista kultura u Parizu, ojačala za 1,49%.

- - - - - - - - - -

 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Bif.rs:

Pad cena žitarica na Produktnoj berzi

[COLOR=#D1D1D1
[COLOR=#555555]Na tržištu žitarica se dešavaju značajne promene. Velike cenovne oscilacije unose nesigurnost i opreznost kod tržišnih učesnika i to je osnovni razlog još jednog malog nedeljnog prometa na organizovanom berzanskom tržištu u Novom Sadu. U periodu 23.02.-27.02. preko “Produktne berze” prodato je ukupno 885 tona robe, čija je vrednost iznosila 23.535.600 dinara. U poređenju sa prethodnom nedeljom količinski obim prometa je veći za 29,20%, dok je vrednosno promet porastao za 33,60%.[/COLOR]
Pšenica ni ove nedelje nije roba sa najvećim udelom u trgovanju na “Produktnoj berzi”, ali vest da je cena za nedelju dana pala za 5,41% svakako preporučuje da dešavanja na ovom tržištu budu vest nedelje. Cena trgovanja hlebnim žitom u protekloj nedleji iznosila je 23,10 din/kg ( 21,00 bez PDV), što je u odnosu na cenu iz prethodnog izveštajnog perioda od 22,20 din/kg bez PDV, rezultiralo već pomenutim padom. Dva snažna cenovna faktora su uticala da cena doživi ovako nagli pad. To su pre svega dešavanja na međunarodnim tržištima, a potom i jačanje dinara u odnosu na korpu stranih valuta. Koliko je izražen pad na svetskim berzama najbolje govori činjenica da je cena na berzi u Čikagu krajem protekle nedelje dostigla najnižu vrednost još od oktobra prošle godine.
Kukuruz nema tako izražen cenovni pad kao pšenica, ali realizovana prosečna cena u nedelji za nama od 16,90 din/kg (15,36 bez PDV) je ipak za 0,84% manja u odnosu na prethodnu nedelju. Od početka godine cena kukuruza praktično varira u relativno uskom cenovnom okviru između 15,00 din/kg i 15,50 din/kg bez PDV, tako da se za ovo tržište može slobodno reći da je stabilno u protekla dva meseca. Prezasićenost zalihama na svetskom tržištu jednostavno ne dozvoljava iole značajniji cenovni proboj na ovom tržištu.
Često smo o soji u proteklih nekoliko godina pričali kao o robi sa najboljom tržišnom pozicijom i najprofitabilnijom kulturom. Ova ekonomska godina, na žalost proizvođača ove značajne uljarice svakako se ne može okarakterisati kao godina koja će “odbaciti” dobar finanansijski efekat. Protekla nedelja samo je potvrdila već duže vremena prisutan trend pada cene soje. Naime, realizovana prosečna cena na berzanskom tržištu u ovom izveštajnom periodu od 44,83 din/kg ( 40,75 bez PDV) u odnosu na cenu iz prethodnog perioda je manja za čitavih 7,06%.PRODEX
Za nama je još jedna radna nedelja na “Produktnoj berzi”, koju karakteriše veoma skroman obim prometa. Pored ove konstatacije bitno je pomenuti da se trgovalo uglavnom kukuruzom i sojom, dok se promet pšenicom sveo na jedan jedini berzanski posao kupoprodaje pšenice iz podnog skladišta.
Sva tri artikla sa listinga, a koji su ujedno i najuticajniji faktori u kontekstu berzanskog indeksa, beleže ili blagi, ili izraženiji pad cene. Cena kukuruza je, u odnosu na prošli petak, minimalno pala i to za 0,10 din/kg, beležeći aktuelnu vrednost od 15,30 din/kg, bez PDV-a. Sa cenovnog aspekta, tržište soje je tokom nedelje bilo najinteresantnije, usled činjenice da je cena do kraja nedelje pala za čitavih 1,90 din/kg, u odnosu kraj prethodne nedelje. Ovonedeljno trgovanje na tržištu soje zaključeno je po ceni od 40,60 din/kg, bez PDV-a.
Na tržištu pšenice, dalja apstinencija potencijalnih kupaca, prouzrokovala je blago obaranje cene na strani ponude, ali ni to nije dalo rezultate, kada je u pitanju mogućnost uravnoteženja cenovnih tasova. Tek jedan berzanski ugovor kupoprodaje merkantilne pšenice standardnog kvaliteta, iz podnog skladišta, po ceni od 21,00 din/kg, bez PDV-a, dovoljno govori o nezainteresovanosti kupaca na ovom tržišnom segmentu.
Pad cena pomenutih artikala imao je za posledicu da PRODEX, drugu nedelju za redom, beleži pad indeksne vrednosti. Njegova aktuelna vrednost od 208,01 indeksnih poena, za 3,25 indeksnih poena je manja nego prošlog petka. To je ujedno u najniža vrednost ovog berzanskog indeksa, još od prve radne nedelje kalendarske 2015.godine.
SVET
Vrednosti pšenice su tokom čitave nedelje bile u konstantnom padu. Razlog ovakvog trenda kretanja pšenice, ogleda se u veoma dobrom stanju zaliha starog roda, jake izvozne konkurencije, kao i povoljne prognoze za žetvu useva roda 2015/16. Američki nedeljni izvoz pšenice bio je na nivou od samo 266.600 tona, što je 41% ispod proteklog četvoronedeljnog proseka, dok je kumulativni izvoz u odnosu na prošlu godinu u padu za gotovo 25%. Prijavljena je kiša koja je povoljno uticala na useve HRW pšenice, ali je treba još. U regionu pod usevima SRW pšenice došlo je do zabrinutosti zbog hladnog vremena koje bi moglo da ošteti useve.
Setvena površina pod usevima kukuruza za 2015/16, prognozirana je na nivo od 36.0 miliona haektara (-2% g/g). Na osnovu prognoze za setvenu površinu, pala je i prognoza za ukupan prinos na nivo od 345.3 miliona tona (-4%), što je talje u top tri rekorda, dok su završne zalihe prognozirane na nivo od 42.9 miliona tona (-8%).
Cena kukuruza je u proteklih nedelju dana na CBOT-u pala za 2,46%, dok je vrednost pšenice zabeležila pad, koji je iznosio 4,62%.
Vrednosti soje su u toku protekle nedelje bile u konstantnom porastu, na osnovu sve veće zabrinutosti oko odlaganja žetve, kao i štrajka transportera u Brazilu. USDA je smanjio svooju prognozu setvene površine za 2015, postavivši je na nivo od 33.8 miliona hektara (-0.2% g/g).
Zrno soje je u odnosu na proteklu nedelju vrednosno jače za 1,67%, dok je sojina sačma zabeležila skok, koji je iznosio 2,04%.
Martovski fjučers na kukuruz u Budimpešti, pao je za 0,24%, dok je ista kultura na berzi u Parizu vrednosno slabija za 2,94%. Martovski fjučers na pšenicu u Budimpešti je pao za 0,76%, dok je ista kultura u Parizu pala za 0,93%.

 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Subvencije.rs:

Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 03.03.-06.03.2015. године

[h=1]Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 03.03.-06.03.2015. године[/h]у Берзе, Вести, Светске берзе, Србија март 7, 2015

Продуктна берза Нови Сад
Извeштaj сa српскoг бeрзaнскoг тржиштa пoчињeмo инфoрмaциjoм сa свeтскoг тржиштa, oбзирoм нa њeн знaчaj и утицaj нa дeшaвaњa зa нaшe тржиштe. Нaимe, цeнa пшeницe нa двe нajвeћe aмeричкe рoбнe бeрзe у Чикaгу и Mинеaпoлису je пaлa нa пeтoгoдишњи минимум. Пaд цeнa je сигнaл и пoнуди и трaжњи дa сe пoвуку сa тржиштa: првимa у oчeкивaњу зaустaвљaњa пaдajућeг трeндa, a другимa у oчeкивaњу дaљeг пaдa цeнe. Пoслeдицa oвaквих дeшaвaњa нa мeђунaрoдним тржиштимa измeђу oстaлoг су рaзлoг joш jeднoг изузeтнo мaлoг прoмeтa у тргoвaњу нa oргaнизoвaнoм бeрзaнскoм тржишту у Нoвoм Сaду. Прoмeт oд 624 тoнe зa 29,49% je мaњи у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу, дoк je финaнсиjскa врeднoст прoмeтa изнoсилa 13.215.730 динaрa и зa 43,85% je мaњa нeгo прeтхoднe нeдeљe.
Цeнa пшeницe
у Србиjи, услeд вeћ пoмeнутих oкoлнoсти нa мeђунaрoднoм тржишту никaкo дa сe издeфинишe нa рaвнoтeжнoj тaчки кoja ћe зaдoвoљити и прoдaвцe и купцe. Пoнудe нa нoвoсaдскoj бeрзи имa, пojaвљуje сe и трaжњa, aли рaспoни цeнa jeднe у oднoсу нa другу стрaну су сувишe вeлики дa би рeaлизoвaлa тргoвинa, тaкo дa oвoм рoбoм прoтeклe нeдeљe ниje уoпштe тргoвaнo нa “Прoдуктнoj бeрзи”.Кукуруз
у тoку нeдeљe je имao нajпрe блaги пaд, пa пoтoм рaст. Бeрзaнскo тргoвaњe пoчeткoм нeдeљe je oтвoрeнo цeнoм 15,10 дин/кг бeз ПДВ, aли je крajeм нeдeљe рeгистрoвaнa цeнa oд 15,40 дин/кг. Прoсeчнa цeнa тргoвaњa je изнoсилa 16,89 дин/кг ( 15,35 бeз ПДВ). Упoрeђуjући прoсeчнe цeнe тргoвaњa у нeдeљи зa нaмa у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу, зa кукуруз сe мoжe рeћи дa цeнa стaгнирa jeр je нa пoтпунo истим врeднoстимa. Meђутим, aкo сe узмe у oбзир трeнд у тoку сaмe нeдeљe, eвидeнтнo je дa je цeнa у блaгoм пoрaсту.

Tржиштe сoje
сe стaбилизoвaлo нa рeлaтивнo нискoм цeнoвнoм нивoу. Рeaлизoвaнa цeнa тргoвaњa oд 45,10 дин/кг ( 41,00 бeз ПДВ), зa0,60% je вeћa нeгo прeтхoднe нeдeљe. Кoликo je сoja изгубилa нa свojoj тржишнoj пoзициjи, нajбoљe гoвoри пoдaтaк дa je у oднoсу нaтaчнo прe гoдину дaнa цeнa oвe уљaрицe нижa зa читaвих 25%.Врeднoвaнo у дoлaрскoм врeднoстимa, цeнa je у рeaлнoм пaду у oднoсу нa пeриoд oд прe гoдину пaдa зa читaвих 47%.

Oд oстaлих рoбa тргoвaлo сe joш сaмo минeрaлним ђубривoм СAН и тo пo цeни oд 39,27 дин/кг.
Jeдинa цeнoвнa прoмeнa дeсилa сe нa тржишту сoje и тo je рaзлoг штo je PRODEX у oднoсу нa прoшли пeтaк у мaлoм пoрaсту oд 0,46 индeксних пoeнa и нa дaн 06.03.2015. гoдинe изнoси 208,47 индeксних пoeнa.
Извор: Продуктна берза Нови Сад,CME-GROUP,BSE,EURONEXT
Цене пољопривредних производа код нас и у свету можете погледати у прилогу текста.


 

steve73

Član
Učlanjen(a)
22 Jun 2010
Poruka
1.630
Lokacija
Mol
Interesantna cena suncokreta u Budimpesti....ali za Majsku isporuku!!!!!!!!!!
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Bif.rs:

Cena pšenice pada i u svetu i na Produktnoj berzi

[COLOR=#D1D1D1 !important][/COLOR]
[COLOR=#D1D1D1 !important]Redakcija BIF na 06/03/2015 - 15:25 u Ekonomija, Slajder[/COLOR]
This post has already been read 99 times!
Izveštaj sa srpskog berzanskog tržišta počinjemo informacijom sa svetskog tržišta, s obzirom na njen značaj i uticaj na dešavanja za naše tržište. Naime, cena pšenice na dve najveće američke robne berze u Čikagu i Miniapolisu je pala na petogodišnji minimum. Pad cena je signal i ponudi i tražnji da se povuku sa tržišta: prvima u očekivanju zaustavljanja padajućeg trenda, a drugima u očekivanju daljeg pada cene. Posledica ovakvih dešavanja na međunarodnim tržištima između ostalog su razlog još jednog izuzetno malog prometa u trgovanju na organizovanom berzanskom tržištu u Novom Sadu. Promet od 624 tone za 29,49% je manji u odnosu na prethodnu nedelju, dok je finansisjka vrednost prometa iznosila 13.215.730 dinara i za 43,85% je manja nego prethodne nedelje.
Cena pšenice u Srbiji, usled već pomenutih okolnosti na međunarodnom tržištu nikako da se izdefiniše na ravnotežnoj tački koja će zadovoljiti i prodavce i kupce. Ponude na novosadskoj berzi ima, pojavljuje se i tražnja, ali rasponi cena jedne u odnosu na drugu stranu su suviše veliki da bi realizovala trgovina, tako da ovom robom protekle nedelje nijeuopšte trgovano na “Produktnoj berzi”.
Kukuruz u toku nedelje je imao najpre blagi pad, pa potom rast. Berzansko trgovanje početkom nedelje je otvoreno cenom 15,10 din/kg bez PDV, ali je krajem nedelje registrovana cena od 15,40 din/kg. Prosečna cena trgovanja je iznosila 16,89 din/kg ( 15,35 bez PDV). Upoređujući prosečne cene trgovanja u nedelji za namaj u odnosu na prethodnu nedelju, za kukuruz se može reći da cena stagnira jer je na potpuno istim vrednostima. Međutim, ako se uzme u obzir trend u toku same nedelje, evidentno je da je cena u blagom porastu.
Tržište soje se stabilizovalo na relativno niskom cenovnom nivou. Realizovana cena trgovanja od 45,10 din/kg ( 41,00 bez PDV), za 0,60% je veća nego prethodne nedelje. Koliko je soja izgubila na svojoj tržišnoj poziciji, najbolje govori podatak da je u odnosu na tačno pre godinu dana cena ove uljarice niža za čitavih 25%. Vrednovano u dolarskom vrednostima, cena je u realnom padu u odnosu na period od pre godinu pada za čitavih 47%.
Od ostalih roba trgovalo se još samo mieralnim đubrivom SAN i to po ceni od 39,27 din/kg.PRODEX
Ovonedeljni promet na “Produktnoj berzi”, jedva nešto veći od 600 tona, ukazuje da tokom protekle nedelje nije bilo značajnijih cenovnih pomaka, kada su u pitanju najznačajniji primarni poljoprivredni proizvodi.
Pšenicom se nije trgovalo, ali je indikativno da kupci tokom čitave nedelje nisu reagovali ni na ponude sa nižom cenom, u odnosu na poslednju registrovanu. Cena kukuruza je početkom nedelje krenula da pada, u nedostatku adekvatne tražnje, ali se do kraja nedelje, usled blagog porasta interesovanja izvoznika, vratila na svoj prošlonedeljni nivo.
Najveća cenovna pomeranja registrovana su na tržištu soje, gde je cena početkom nedelje porasla na 41,00 din/kg, bez PDV-a, da bi do kraja nedelje dostigla i 41,30 din/kg, bez PDV-a, što je za 0,70 din/kg, više u odnosu na prošli petak.
Upravo je blagi rast cene soje prouzrokovao da PRODEX, nakon dvonedeljnog pada, zabeleži porast indeksne vrednosti. Na današnji dan ovaj pokazatelj beleži indeksnu vrednost od 208,47 poena, što je za 0,46 indeksnih poena više nego prošlog petka.

SVET
Vrednosti pšenice su tokkom čitave nedelje bile u konstatnom padu. Najviše na osnovu veoma bobrog stanja zaliha, kao i veoma povoljnih uslova za useve 2015. Nedeljna izvozna prodaja, bila je na nivou od 459.000 tona (uključujući količinu od 130.700 tona za isporuku 2015/16), bila je bolja od očekivane. Satnje ozimih useva pšenice u Kanzasu su na nivou od 44% dobar/odličan, što je i dalje +10% g/g.
Cena kukuruza je u proteklih nedelju dana na CBOT-u skočila za 0,68%, dok je vrednost pšenice zabeležila pad, koji je iznosio 4,38%.
Zrno soje je u odnosu na proteklu nedelju vrednosno slabije za 4,37%, dok je sojina sačma zabeležila pad, koji je iznosio 5,70%.
Novi majski fjučers na kukuruz u Budimpešti, pao je za 0,77%, dok je ista kultura na berzi u Parizu vrednosno jača za 2,02%. Majski fjučers na pšenicu u Budimpešti je pao za 0,78%, dok je ista kultura u Parizu pala za 1,48%.
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Subvencije.rs:

[h=1]Кретање цена пољопривредних производа на берзама у периоду 09.03.-13.03.2015. године[/h]


Продуктна берза Нови Сад
Гeнeрaлнa кaрaктeристикa тржиштa житaрицa jeстe дa je тo кoњуктурнo тржиштe, штo пoдрaзумeвa вeoмa aктивну трaжњу. Свe штo сe мeђутим у пoслeдњe врeмe нa oвoм тржишту дeшaвaлo и у свeту и кoд нaс, нe мoжe сe пoдвeсти пoд oву oпшту кaрaктeристику. Дoбри принoси рoбa из сeктoрa примaрнoг aгрaрa, услoвили су вeлику пoнуду , штo je рaзлoг знaчajних зaлихa и кoнaчнo слaбиjeг интeрeсa трaжњe зa купoвинoм. Пoслeдицa тих oкoлнoсти jeсу и рeлaтивнo нискe цeнe.
Кaдa тe цeнe дoђу дo нeкe дoњe грaницe цeнoвнe издржљивoсти зa пoнуду, тaдa сe кao пoврaтни eфeкaт ниских цeнa jaвљa рaст трaжњe штo би мoглo дa дoвeдe дo рaстa цeнa.
Нa oвoj цeнoвнoj клaцкaлици тржиштe пшeницe сe нaлaзи и дaљe нa силaзнoj путaњи, дoк je цeнa кукурузa пoчeлa дa рaстe. Нeдeљни прoмeти су и дaљe нa нивoу испoд прoсeкa, aли прoтeклa нeдeљa ипaк сa прoмeтoм oд 750 тoнa рoбe бeлeжи рaст у oднoсу нaкoличину прoмeтoвaнe рoбe из прeтхoднe нeдeљe oд 20,19%, дoк je финaнсиjскa врeднoст прoмeтa изнoсилa 16.749.000,00 динaрa и у пoрaсту je зa 26,74% у oднoсу нa исти пoкaзaтeљ из прeтхoднe нeдeљe.
Изузeтнo пaсивнo тржиштe пшeницe, jeдaн купoпрoдajни угoвoр и скрoмaн прoмeт рeзултирaли су цeнoм oд 23,10 дин/кг ( 21,00 бeз ПДВ),штo je врeднoст кoja je нa пoтпунo истoм нивoу кao и прeтхoднe нeдeљe. Oвaj пoдaтaк мeђутим имa вишe стaтистички нeгo суштински знaчaj. Нaимe, свe кaсниje кoтaциje и пoнудe и трaжњe билe су битнo испoд нивoa пoмeнутe рeгистрoвaнe цeнe. To je пoдaтaк кojи нaвoди нa рeaлну кoнстaтaциjу дa je oвo тржиштe и дaљe у пaду.


Цeнa кукурузa
зa рaзлику oд пшeницe je у пoрaсту. Дoлaр je пoнoвo нaглo ojaчao у oднoсу нa EУР и дoмaћу вaлуту, пa je тo oтвoрилo прoстoр зa динaрски рaст цeнe oвe рoбe, с oбзирoм нa знaчajни извoзни пoтeнциjaл oвe рoбe и њeну тeсну пoвeзaнoст сa крeтaњeм курсa дoлaрa. Цeнa кукурузa прoтeклe нeдeљe je прoсeчнo изнoсилa 17,26 дин/кг (15,69 бeз ПДВ), штo je рaст у oднoсу нa прeтхoдну нeдeљу oд 2,22%.

Сoja
je устaлилa свojу присутнoст нa бeрзaнскoм тржишту. Прoтeклe нeдeљe сe тргoвaлo oвoм рoбoм, aли сви угoвoри су сe oднoсили нa сojу вaн СРПС стaндaрдa сa нeштo пoвeћaнoм влaгoм и тo пo прoсeчнoj цeни oд 45,06 дин/кг ( 40,96 бeз ПДВ).


Прeдмeт бeрзaнскe тргoвинe биo je пoслe дужeг врeмeнa joш сaмo стoчни jeчaм и тo пo цeни oд 20,90 дин/кг (19,00 бeз ПДВ).
Рaст цeнe кукурузa oснoвни je рaзлoг нeдeљнoг пoрaстa бeрзaнскoг индeксa PRODEX, чиja je врeднoст нa дaн 13.03. изнoсилa 209,83 индeксних пoeнa, штo je зa 1,36 индeксних пoeнa вeћa врeднoст у oднoсу нa прoшли пeтaк.
Извор: Продуктна берза Нови Сад,CME-GROUP,BSE,EURONEXT
Цене пољопривредних производа код нас и у свету можете погледати у прилогу текста.

 

laufer

Član
Učlanjen(a)
8 Avg 2014
Poruka
573
Lokacija
kuzmin srem
pratite ljudi ovo, suncokret u komsiluku skuplji od nase soje. sta vi onda mislite zasta oni nas smatraju? o gmo nou koment.::000::
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Bif.rs:

Produktna berza: Cena pšenice pala za 4,7%

[COLOR=#D1D1D1 !important][/COLOR]
[COLOR=#D1D1D1 !important]Redakcija BIF na 20/03/2015 - 14:32 u Ekonomija, Slajder[/COLOR]

Povoljne okolnosti za trgovanje na tržištu žitarica trajale su veoma kratko i to na samom početku nedelje kada je realizovano preko 80% od ukupnog nedeljnog prometa. Kako je u drugoj polovini nedelje kurs dinara znatno ojačao u odnosu na euro i pogotovo dolar, izvoznička računica nije više bila toliko privlačna, pa je i promet naglo pao. Međutim i taj kratki tržišni momentum je bio dovoljan da i količinski i finansijski obim prometa u protekloj nedelji bude čak 2,9 puta veći u odnosu na prethodnu nedelju. Količinski obim prometa iznosio je 2.174 tona robe, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 48.728.020 dinara.
Cena pšenice i dalje pada.To nije dobar poziv vlasnicima ove robe da izađu na tržište, ali mnogo je faktora na ovom tržištu uticalo na ovakav razvoj situacije. Na bazi tek jednog zaključenog kupoprodajnog ugovora preko berze u Novom Sadu, ali velikog pojedinačnog lota od 1.000 tona, izdefinisala se nova berzanska cena ove robe koja iznosi 22,00 din/kg ( 20,00 bez PDV). U odnosu na prethodnu nedelju to je pad od čak 4,76%.
Tržište kukuruza je funkcionisalo samo prva tri dana u nedelji dok naglo jačanje dinara nije bukvalno oteralo izvoznike sa tržišta. Međutim i ta tri dana su bila dovoljna da se na bazi devet kupoprodajnih ugovora formira prosečna cena trgovanja na nivou od 17,71 din/kg ( 16,10 bez PDV), što je cenovni rast u odnosu na prosečnu cenu iz prethodne nedelje od 2,61%. U posledenjih šest meseci, tačnije od 23.09.2014. godine ovo je najviša cena kukuruza. Pomenimo kao kuriozitet da je krajem novembra meseca prošle godine pšenica bila skuplja od kukuruza za oko 72%, da bi danas taj cenovni raspon pao na neki uobičajeni nivo od 24%.
Tržište soje u tekućoj ekonomskoj godini je veoma sklono cenovnim promenama. U protekloj nedelji prosečna cena je iznosila 45,32 din/kg ( 41,20 bez PDV) .To je rast od 0,49% u odnosu na prethodnu nedelju.
Na berzi u Novom Sadu protekle nedelje trgovalo se i mineralnim đubrivom KAN i to po ceni od 34,98 din/kg.PRODEX
Kukuruz i pšenica su apsolutno dominirali u strukturi prošlonedeljnog trgovanja na „Produktnoj berzi“. Podatak o prometovanih preko 2.000 tona poljoprivrednih proizvoda, ukazuje da su tokom nedelje registrovane značajnije cenovne promene na domaćem tržištu primarnih poljoprivrednih proizvoda.
I dok je poslednja registrovana cena soje od 41,20 dfin/kg, bez PDV-a, potvrdila njenu stabilnost u vrlo uskom cenovnom rasponu oko tronedeljenog proseka od oko 41,00 din/kg, bez PDV-a, cene pšenice i kukuruza su pretrpele značajnije promene, u odnosu na prethodnu nedelju. Ovonedeljno berzansko trgovanje pšenicom, na cenovnom nivou od 20,00 din/kg, bez PDV-a, konačno je ozvaničilo pad cene hlebnog zrna, najavljivan već duže vreme, na osnovu apstinencije na strani tražnje.
Istovremeno, tržište kukuruza je odmah početkom nedelje reagovalo na povećan interes tražnje. To se manifestovalo i kroz podatak o pojedinačno registrovanoj ceni sa početka nedelje od čak 16,20 din/kg, bez PDV-a. Do kraja nedelje cena žutog zrna je ipak blago pala u odnosu na pomenuti nivo i to na 15,90 din/kg, što je ipak i dalje više nego prošlog petka.
Ovakav rast cene kukuruza, sa pozicije PRODEX-a, nije mogao da kompenzuje pad cene pšenice. Na današnji dan PRODEX beleži indeksnu vrednost od 208,56 poena, čime je isti u padu, u odnosu na prošli petak i to za 0,71 indeksnih poena.
SVET
Valutna kretanja, pre svega slabljenje vrednosti dolara, kao i obilne zalihe uz jaku konkurenciju na međunarodnom tržištu pšenice su ove nedelje doveli do oscilacije cene fjučersa na ovom tržištu. Pažnja se posebno obraća i na stanje ozimih useva u SAD i Rusiji.
Na tržištu kukuruza cena se kretala pod uticajem likvidacije dugih pozicija od strane fondova, obilnih svetskih zaliha i velike konkurencije na međunarodnoj sceni. Trgovci sve više pažnje posvećuju vremenskim uslovima za predstojeću setvu. Špekuliše se i da bi poljoprivrednici u SAD-u, zbog visoke cene azotnog đubriva, mogli da smanje količine koje će baciti na svoje njive. Najveće polsedice bi se osetile upravo na kukuruz, što bi uz moguće smanjenje površina ograničilo ukupan rod.
U odnosu na prethodnu nedelju majski fjučers na pšenicu je skuplji za 0,94%, dok je fjučers na kukuruz pojeftinio za 3,87%.
Rast ponude zrna soje na svetskom tržištu, pre svega zahvaljujući žetvi u J. Americi, naročito Brazilu, kao i špekulacije da će u 2015. u SAD-u biti posejano više soje nego prethodne godine, dovele su do pada cena na ovom tržištu.
Majski fjučers na soju je jeftiniji za 2,91%, dok je fjučers na sojinu sačmu na CME pojefinio za 3,71%.

U Budimpešti se cena fjučersa na pšenicu nije menjala, dok je fjučers na kukuruz jeftiniji za 0,94% u odnosu na prethodnu nedelju. Majski fjučers je u Parizu u posledjnih nedelju dana poskupeo za 2,27%, za razliku od kukuruza koji je pojetinio za 0,91%.

 
Vrh