Skladištenje krompira

novii

Administrator
Urednik
Učlanjen(a)
24 Jul 2007
Poruka
8.871
Lokacija
Apatin
Kako je krompir jedan od glavnih proizvoda po obimu, bilo bi zanimljivo videti šta i kako se radi da se sačuva na kvalitetan način preko zime. Činjenica je da se u današnje vrem krompir kupuje u manjim pakovanjima, džakovi od 5 i 10 kulograma imaju sasvim dobar prijem kod kupaca.

Tako da za razliku od nekog prethodnog perioda kad su svi uglavnom preko sindikata u jesen kupovali krompir i držali kod kuće sada dobar deo kupaca kupuje više puta u toku zime. Tako da je na proizvođačima sada da dobar deo roda usklaište i prodaju ga zimi postepeno.

Skladištenje i čuvanje krompira - izvor agropress.org.rs -- autor: Aleksandra Savić
Manji proizvođači uglavnom krompir čuvaju u trapovima koji su delimično ukopani u zemljište. Visina gomile krtola u njima ne bi trebala biti veća od 2,5-3 m, a ako ima više sorti poželjno ih je razdvojiti letvicama. U ovakvim trapovima preporuka je da se ugradi sistem za ventilaciju koji se ne razlikuje u mnogome od sistema u savremenom skladištu. Takođe bi trebali postaviti i termometar kojim se prati temperaturu u trapu.

U spremištima se mogu regulisati temperatura i vlažnost vazduha gde se krtole čuvaju uz najmanji procenat gubitka. Stoga su oni daleko pogodnija od trapova.

Optimalna vlažnost vazduha za čuvanje krtola je od 90-95%, a temperatura za konzumni krompir je 4-8 0C. Semenski krompir se čuva na 2-4 0C.

Provetravanje se vrši spoljnim vazduhom rano ujutru tj. kada je veća vlažnost, a niža temperatura vazduha. Ako je spoljna temperature niža za 3-4 stepena od one u trapu pri čemu dolazi do kondezacije vlage na krtolama. Do samog skladištenja neophodno je održavati krtole rashlađenim. Pošto je krtola osetljiva na niske relativne vlažnosti vazduha, potrebno je obezbediti da vazduh ne bude previše suv.


Gubici u kvalitetu mogu da nastanu usled kaliranja, promene u hemijskom sastavu, posledice bolesti i uticaja prevelikog zagrevanja krtole usled visokih temperatura.

U cilju sprečavanja pojave pupoljaka u okcima krtola u toku čuvanja krompira mogu se koristiti sredstva na bazi hormona - kočničara rasta (tuberite, belvitan, fusareks, agemin, bikartol i slični proizvodi ).

Postupci skladištenja krompira - izvor poljoberza.net

Uzroci oštećenja krompira:

• Oštećenja usled mraza pojavljuju se usled greške u procesu ventilacije ili usled loše izolacije.
• Truljenje se javlja ako je krompir bio vlažan pred skladištenje, zatim usled loše ventilacije ili kondenzacije vlage na zidovima i tavanici.
• Crnu unutrašnjost krtole uzrokuje nedostatak kiseonika.
• Prašna krastavost javlja se u vidu tanke kožaste prevlake na mestima prethodnih oštećenja.
• Mrlje koje su veće od 20 mm u preseku, smatraju se spoljašnjim oštećenjima.
• Ukoliko se na jednoj šestini površine krompira pojave kraste i ako je dubina oštećenog dela veća od 2 mm, može se slobodno govoriti o krastavosti kao bolesti.
• Boranje i omekšavanje javljaju se pri gubitku vlage veće od 10%.
• Ispucale krtole sa pukotinama dužim od jedne trećine dužine krtole i dubinom većom od 10 mm odbacuju se.


Distribucija krompira po klasama jako utiče na formiranje cene na tržištu . Krupnije i ujednačenije krtole imaju bolju cenu.

Osetljivost na crne mrlje može se izmeriti trešenjem krompira u trajanju od 30 sekundi (što je normalno u toku procesa ubiranja i dalje manipulacije). Zatim se krompir čuva narednih 48 h da bi se videlo da li će se pojaviti crne mrlje. Posle skidanja ljuske, krtole se dele u četiri klase:

I - bez mrlja,
II - manje mrlje (mrlja < 2 mm),
III - srednje mrlje (prečnik mrlje 2 - 5 mm) i
IV - teška oštećenja (prečnik mrlje > 10 mm).


Staklavost se može oceniti na osnovu potapanja uzorka u slanu vodu. Salinitet vode je zavisno promenljiva. Krtole koje plutaju presecaju se na pola (tamo gde je najveći prečnik) i prema izgledu se svrstavaju u tri grupe staklavosti - mala staklavost, srednja, i teška oštećenja.

Sad najveći broj skladišta za krompir su priručna, neka se prostorija delimično pripremi za odlaganje krompira do prodaje, pa se odradi što je moguće bolja priprema da bi krompir izgubio što manje na kvalitetu. Zanimljivo bi bilo videti za koju je količinu skladištenja krompira isplativo napraviti skladište.
 
Vrh