Odlučivanje, uzgoj i ishrana jagnjadi

vla

Član
Učlanjen(a)
4 Maj 2008
Poruka
620
Lokacija
Majdanpek
Ishrana jagnjadi

I faza - 10-21 dan od jagnjenja
Jagnjad uzima malu kolicinu hrane, jer tek pocinje da se navikava na ishranu
Pojedu 10-20g koncentrovane hrane sa 18% proteina
kukuruz 48%,jecam 20%,suncokretova sacma 12%,sojina sacma 12% stocno brasno 5.5%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Dnevno kozumiraju 5-10 g sena lucerke ili jos bolje crvena detelina, trogotka /ima vecu lisnu masu/znacajno za razvoj buraga

II faza- 3-8 nedelja
Karakterise je brzi rast jagnjadi i dnevno pojedu oko 200g koncentrovane hrane sa 16% proteina
kukuruz 49.5%,jecam 12%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 16%, stocno brasno 10%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Sena pojedu 100-120 g dnevno

II faza - 8-12 nedelja
Pojedu dnevno 500-800g koncentrata sa 14% proteina
Kukuruz 52.5%, jecam 15%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 10%, stocno brasno 10%,dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Pojedu 300-400 g sena
 
B

brundalo

Guest
@ vla tema :D
ali brale ne svidja mi se ono stocno brasno, ima li u njemu mesnih primjesa?
 
B

brundalo

Guest
brundalo poklopi se usima i muči. :haha: :haha:
Decki u pravu ste pobrka san jedno i drugo. :ppozdrav:
 
B

brundalo

Guest
Umjetna hranidba janjadi
Umjetna hranidba janjadi podrazumijeva hranidbu janjadi putem dude i bočice ili umjetne pojilice (kante s dudama). Janjad možemo hraniti odnosno prihranjivati ovčjim, kozjim ili kravljim mlijekom te mliječnom zamjenom ili obranim mlijekom u prahu koje se prethodno pripremi s vodom.
Umjetna hranidba obuhvaća:

a) potpunu hranidbu janjadi putem bočice i
b) prihranu janajdi.
Potpuna hranidba janjadi putem bočice provodi se iz više razloga, a to su:

kada ovca ojanji dvoje janjadi i kada jedno prihvaća, a drugo ne prihvaća pa je ovo drugo potrebno hraniti na bočicu,
kada ovca ojanji troje i više janjadi,
kada ovca nema mlijeka (pojava agalakcije ili izostanak lučenja mlijeka),
kada ovca ugine ili je bilo prinudno klanje.
Razlozi odbijanja jednog janjeta mogu biti:

nasljedne prirode,
da jedno janje poprimi miris drugih ovaca pa ga ovca neće primiti zbog stranog mirisa,
zbog različite boje vune (janje bijele vune prihvati, a šarene ne prihvaća ili obratno),
katkada se dogodi da ovce slabije kondicije odbiju jedno janje.
Kod višebrojnog legla, kada ovca ojanji troje i više janjadi poželjno je da se pod ovcom ostave dva janjeta, a treće (i četvrto janje) odvaja se od majke i hraniti na bočicu. Ovaj postupak provodi se kod mladih ovaca (koje se janje prvi i drugi puta) zbog toga što one nemaju dovoljno mlijeka, a osim toga ovca ima samo dvije normalno razvijene sise. Tada se uvijek odvaja najveće janje (janjad) jer ono lakše prebole odbiće od sitnije janjadi.
Kod ovaca koje nemaju mlijeka potrebno je janje (janjad) odvojiti od majke i hraniti na bočicu. U ovom slučaju neophodno je janjetu (janjadi) dati popiti kolostrum najmanje dva puta po 50 do 70 ml ovisno o veličini janjeta.
Ponekad se dogodi da ovca nakon poroda ugine. Razlozi uginuća mogu biti u prvom redu teško janjenje, pri kojem je došlo do unutarnjih povreda, a koje nisu bile vidljive.
Prinudno klanje nakon poroda provodi se kada je janjenje bilo teško i kada je došlo do vidljivih povreda koje je teško ili koje nije bilo moguće sanirati, odnosno njihovo saniranje je preskupo zbog male vrijednosti životinje. U oba slučaja potrebno je omogućiti da janje (janjad) posiše ili popije kolostrum, a nakon toga se hrani na bočicu. Također je neophodno, dok je ovca još živa, ismusti kolostrum koji ćemo dati kasnije janjadi da pije. Kod uginuća, odnosno prinudnog klanja janajd mora najmanje dva puta posisati ili popiti kolostrum kao i u prethodnom slučaju. Višak kolostruma potrebno je zamrnuti za drugu janjad.
I kod uginuća i kod prinudnog klanja nakon poroda kada nemamo ovcu (ovce) pod koju bi podmetnuli janje (janjad) janjad je neophodno hraniti na bočicu.

Prihrana janjadi provodi se također iz više razloga. Najčešće je to kada:

ovca ojanji troje i više janjadi,
kada ovca iz određenih razloga (bolesti, starija ovca itd.) nema dovoljno mlijeka,
kada ovca doji na jednu sisu.
Kada ovca ojanji troje i više jananjdi ona u pravilu ima dovoljno mlijeka za janjad u prvih 10 do 15 (20 dana) dana života. Nakon toga janjad je potrebno prihranjivati. Najbolji pokazatelj mliječnosti ovaca u ovom slučaju biti će nam da pratimo ponašenje i rast janjadi te kada janjad počinju lizati koncentratnu hranu i jesti sijeno, odnosno pasti. Kada janjad već u prvih 10 (15 dana) dana života počinju jesti koncentratnu hranu i sijeno, odnosno pasti, kada je janjad potištena i bleji moramo znati da ovca više nema dovoljno mlijeka. U tom slučaju potrebno je započeti s prihranom janjadi. Ovce koje su na paši s janjcima potrebno je zatvoriti u zaseban boks, pojačano hraniti s kvalitetnom voluminoznom krmom, otavom, mladim lucerkinim sijenom, te im u narednih 7 dana postupno povećati koncentratni obrok za 40%, u koliko su prethodno dobivale isti. Ako su ovce bile samo na paši potrebno im je uvoditi koncentratni obrok kroz 10 dana tako da bi 10. dan dobivale oko 300 do 350 g po janjetu ovisno o veličini ovce.


Početak prihrane janjadi u dobi od 10 do 15 (20) dana dosta je otežan. Janjad je navikla na sisu pa će njoj duda, koja je od gume ili silikona, biti strano tijelo na koje se janjad teško privikava. Privikavanje može trajati i do 10 (15) dana. Postupak prihrane janajdi u dobi 10 (15) dana može biti slijedeći.1. dan janjadi se daje tri puta po 100 do 150 ml ovčjeg mlijeka kako bi janje lakše počelo piti,
2. i 3. dan tri puta po 150 ml 50% ovčjeg i 50% kravljeg mlijeka, prihvatilo,
4. i 5. dan tri puta po 200 ml čisto kravlje mlijeko,
6. i 7. dan po 200 ml 50% kravljeg mlijeka i 50% mliječne zamjene,
8., 9. i 10. dan 200ml mješavine: 25% kravljeg mlijeka i 75% mliječne zamjene, a nakon toga se janjad hrani mliječnom zamjenom.
Može se dogoditi da je janje uopće ne prihvati dudu. Janjad koja ne prihvaćaju dudu u pravilu zakržljaju. Da bih to djelomično spriječili ovu janjad potreno je ostaviti s majkom, a onu koja su prihvatila dudu odvojiti na nekoliko sati od majke, kako bi ova prva mogla nesmetano sisati. Janjad mora imati na raspolaganju koncentratnu hranu i najkvalitetnije sijeno (otava, mlada lucerna) po volji te čistu, pitku vodu u zasebnom boksu, boksu za prihranu janjadi. Kada imamo veći broj janjadi za prihranu tada je poželjno ovu janjad prihranjivati iz kante za napajanje koja ima u pravilu 6 duda, a može i više ili automatske pojilice za napajanje (na većim) farmama. Temperatura mlijeka i mliječne zamjene, kojom se janjad prihranjuje, mora biti oko 35 C.
Ponekad se može dogoditi da je ovci, uslijed upale jedna polovica vimena ostala izvan funkcije, pa ovca doji na jednu sisu. U koliko je ovca ojanjila dvoje janjadi potrebno je jedno janje odvojiti i hraniti na bočicu ili možemo ostaviti oba janjeta pod ovcom pa ih prihranjivati na bočicu. Pojedini će uzgajivači reći, kada će čitati ovaj članak, da ovca može dojiti dvoje janjadi na jednu sisu. To je točno, ali samo u slučaju kada je ovca u dobroj rasplodnoj kondiciji, dobrog zdravstvenog stanja i kada dobiva kvalitetan obrok. Takav obrok mora biti sastavljen od kvalitetnog sijena (otave, mlade lucerne), koncentratne hrane, krmne smjese koja sadrži oko 16% surovih proteina. U protivnom kada izostana ova tri preduvjeta janjad će zaostati u razvoju, odnosno zakržljati.


Postupak umjetne hranidbe janjadi je složen i težak postupak. Janjad je potrebno hraniti minimalno dva mjeseca, tj. dok ne postanu preživači, a poželjno je da se janjad hrani tri mjeseca, tj. koliki je optimalni rok sisanja janjadi. U protivnom može doći do zastoja u rastu i razvoju janjeta, tj. janje može zakržljati.

VAŽNOST KOLOSTRUMA
Nakon što se ojanji janje mora u roku 6 sati posisati, popiti kolostrum (mljezivo), a najkasnije u roku 24 sata. Prvo mlijeko ili mljezivo sadrži imunoglobuline, bjelančevine koje daju novorođenom janjetu pasivni imunitet, otpornost u prvim danima života.
Kolostrum sadrži mineralne soli koje imaju fiziološko djelovanje jer utječu na čišćenje sluzavih tvari (mekonija) iz probavnog trakta. Mekonije jesu prvi feces, crne boje, koje su se nakupile u probavnom traktu janjeta tokom bređosti.
Kolostrum je bogat vitaminima topivim u mastima. Posebno se to odnosi na karotin koji daje žućkastu boju kolostrumu.
Zbog tih osobina kolostrum ima drugačije tehnološke osobine, te ga ne smatramo mlijekom u užem smislu riječi. Jedna od osobina kolostruma je ta da se prilikom kuhanja gruša pa ga po tome još nazivamo i grušalina.

Sadržaj vitamina topivih u vodi također je povećan od kojih su njzastupljeniji vitamon B12, riboflavin i pantotenska kiselina.

Kada ovca, nakon što se ojanji, nema mlijeka potrebno je njeno janje podmetnuti pod drugu ovcu koja se ojanjila u roku 24 sata prije janjeta koje se podmeće. Ne kasnije, jer sadržaj imunoglobulina u 2. i 3. poslije poroda naglo opada.

Sastav kolostruma i mlijeka ovaca

Voda Suha tvar Ml. mast Bjelančevine Ml. šećer Pepeo
% % % % % %
Kolostrum 71,1 28,9 13,0 11,8 3,3 0,9
Mlijeko 80,1 19,1 7,7 5,9 4,6 0,9

Sadržaj pojedinih frakcija bjelančevina kolostruma po danima nakon janjenja

Dani po Imunoglobulini Laktoglobulin
janjenju % %
1. 90 10
2. 70 30
3. 26 74

Janje mora posisati kolostrum 2 do 3 puta u roku šest sati po 50 do 70 ml ovisno o veličini janjeta. Uzgajivači bi trebali imati u pripravnosti rezervne doze zmarznutog kolostruma. To drugim riječima znači da bih ovcu, koja se ojanjila trebalo pomusti i kolostrum zamrznuti u plastičnoj boci kao što se vidi na slici. Najpogodnija je plastična boca od 0,5 l od coca cole, mineralne vode. Također bi trebali imati i zamrznutog ovčjeg mlijeka. Ovo mlijeko može biti najčešće od ovaca kojih su janjad prodana. Ove ovce potrebno je nekoliko puta izmusti kako ne bi dobili upalu vimena.

TEHNIKA UMJETNE HRANIDBE JANJADI

Nakon toga se prelazi na obročnu hranidbu punomasnim mlijekom, ovčjim, ako ga ima, kozjim ili kravljim.
Treba napomenuti da se mlijeko koza i krava ne razređuje vodom zbog toga što je mlijeko istih životinja «slabije» od ovčijeg mlijeka, tj sadrži manje mliječne masti, bjelančevina i ostalih sastojaka od ovčijeg.

PROSJEČNI SASTAV MLIJEKA

Životinja Voda Suha tvar Ml. mast Bjelančevine Ml. šećer Pepeo
% % % % % %
Ovca 82,5 17,5 6,6 5,2 4,9 0,8
Krava 87,4 12,6 3,9 3,3 4,7 0,7
Koza 88,7 11,3 3,3 2,9 4,4 0,7


U kravlje i kozje mlijeko ne stavlja se šećer što poneki uzgajivači čine. Zaslađeno mlijeko može izazvati proljev kod janjadi.

Punomasnim mlijekom janjad se hrani do starosti 7 dana, nakon toga se miješa s mliječnom zamjenicom za janjad ili za telad.
Omjer mlijeka i mliječne zamjenice od 8. do 10.dana nakon poroda treba biti 75% mlijeka 25% mlijčne zamjenice.
Od 11. do 13. omjerje 50% : 50%, od 14. do 16. dana 25% :75%.
Od 17. dana pa do kraja umjetne hranidbe janjadi, do 3 mjeseca starosti, prijelazi se na ishranu mliječnom zamjenicom.

Janjad u prvih 10 dana starosti trebala bi se hraniti svakih 2 do3 sata, a količina mlijeka odnosno mješavine mlijeka i mliječne zamjenice kreće se od 1,5 do 2 dcl, ovisno o veličini janjeta. Pri tome treba voditi računa da ne dođe do prejedanja janjeta.

Od 11. do 20. dana starosti količina mješavine kreće se od 2 do 3 dcl u razmaku svaka 3 sata, a nakon toga janje se hrani u količini 3 dcl pa do sitosti svakih 3 do 4 sata vodeći također računa da ne dođe do prejedanja janjeta.

Od 10. dana starosti janjad treba imati u raspolaganju koncentratnu hranu, tj. krmnu smjesu za janjad i otavu. Na taj načina janjad se rano privikava na drugu vrstu obroka te će prije postati preživač i neće ovisiti samo o mliječnoj zamjeni.
:ppozdrav:
 

Šošara

Član
Učlanjen(a)
5 Jan 2009
Poruka
1.458
Lokacija
Srbija, Šabac
Brundalo jes ti siguran da si mornar. :haha:

De samo iskopavas ove tabele i %
Svaka ti cast podseti me na skolu kako je bilo sve to skontati,a u praksi cepaj koncentrat kupovni ili miksaj samostalno od oka i od cega imas na gazdinstvu.

Od ceg sito od tog i debelo
 
B

brundalo

Guest
Šošara je napisao(la):
Brundalo jes ti siguran da si mornar. :haha:

De samo iskopavas ove tabele i %
Svaka ti cast podseti me na skolu kako je bilo sve to skontati,a u praksi cepaj koncentrat kupovni ili miksaj samostalno od oka i od cega imas na gazdinstvu.

Od ceg sito od tog i debelo
Ja jesan mornar ali bivsi i na suhom :haha:. Podsjecan sam sebe na onu Djokinu Panonski mornar :haha:
A sta se tice toga objavija san to jer pocela je sezona janjenja a poceli i problemi pa nek se nadje. Inace ovaj materijal mi vec par godina stoji u racunali u isproban je neznam ni sam koliko puta i funkcionira :ppozdrav:
Ja smatram da je odlicna nadopuna na ovu temu a ja cu skinut ako van se ne svidja he he :ppozdrav: :ppozdrav:
 

Šošara

Član
Učlanjen(a)
5 Jan 2009
Poruka
1.458
Lokacija
Srbija, Šabac
Ne skidaj nista nek ljudi vide.Svaka tehnika je u praksi dobro dosla.Nista nije na odmet novo a i staro procitati.

A sto se tice kostanog brasna ono se pravi od kostiju iz klanica.
Postoji i mesno brasno koje je od mesa kako i sam naziv kaze.
Postoji i krvno brasno naziv sve govori.
Ovo se ucilo u skoli ali se malo primenjivalo u praksi pogotovu u ishrani prezivara.

Kostano brasno je dobar izvor Ca zivotinjskog porekla.Ali mu je dobar pandam DKF ili ti Di-kalcijum-fosfat.Mada ne treba izbegavati ni stocnu kredu.
DKF je potpuniji jer je kombinacija Ca i P (kalcijuma i fosfora) u odnosu 2:1.
Stocna kreda je samo Ca.
 
B

brundalo

Guest
@ Šošara hvala za obavijesti o mesno-kostano-krvnom brasnu. U nas je zabranjeno davati blagu tipa krave,koze,ovce. Pa da valja ne bi one puste krave poludile he he. To su ipak biljojedi bolje receno travožderi. sta se tice DKF ja san ga koristija, ali mene je bog i majka priroda nadarila sa necim boljim virova ili ne. Ne mislim na sebe nego na prirodu koja me okruzuje. kako ja zivim na otoku to ovdi more izbaci toliko sipinih kostiju da neznan di cu s njima. Meljem ih i stavljam u prekrupu i zitarice...... Koze i ovce lude za tim, a jos prirodno slano od mora. A sta ces na jednoj strani ti bog uzme a na drugoj da. ja bi isto volija imat dobre pasnjake :ppozdrav:
 

Šošara

Član
Učlanjen(a)
5 Jan 2009
Poruka
1.458
Lokacija
Srbija, Šabac
Tu sam da pomognem koliko mogu i znam a sto ne znam prepisacu. :cao:
To si u pravu nesto Bog da a nesto uzme.
To sa sipinim kostima je odlicna stvar.Prirodni izvor Ca + morska so.


Ideja za biznis skupljas,meljes,pakujes i prodajes stocarima sa kopna. ::novac:: ::novac:: ::novac::
 

ivanhoe

Član
Učlanjen(a)
16 Apr 2008
Poruka
1.210
Ne samo stocarima!
pticarima je jos potrebnija ucelo (za trosenje kljunova)
 

vla

Član
Učlanjen(a)
4 Maj 2008
Poruka
620
Lokacija
Majdanpek
Ako nema kolostruma, ugine majka pri jagnjenu ili nema kolstruma od druge ovce, kao adekvatna zamena moze posluziti i kolostrum krave ili kravlje mleko kome se na litar dodaju 2-3 razmucena sveza jaja, ne dodavati secer kao sto je Brundalo vec rekao.Najbolje je imati rezerve smrznutog kolostruma.
Jagnjd se od desete nedelje moze prihranjivati silazom ,ako je prethodno rano uvedena ishrana kabastom hranom ,pre svega leguminozama-lucerkom ili detelinom
 

Velimir

Član
Učlanjen(a)
14 Dec 2008
Poruka
497
Lokacija
Љиг, Србија
brundalo je napisao(la):
@ Šošara hvala za obavijesti o mesno-kostano-krvnom brasnu. U nas je zabranjeno davati blagu tipa krave,koze,ovce. Pa da valja ne bi one puste krave poludile he he. To su ipak biljojedi bolje receno travožderi. sta se tice DKF ja san ga koristija, ali mene je bog i majka priroda nadarila sa necim boljim virova ili ne. Ne mislim na sebe nego na prirodu koja me okruzuje. kako ja zivim na otoku to ovdi more izbaci toliko sipinih kostiju da neznan di cu s njima. Meljem ih i stavljam u prekrupu i zitarice...... Koze i ovce lude za tim, a jos prirodno slano od mora. A sta ces na jednoj strani ti bog uzme a na drugoj da. ja bi isto volija imat dobre pasnjake :ppozdrav:
E Brunda pa onda ipak koristis kostano brasno...i to od sipe :haha:
 

Velimir

Član
Učlanjen(a)
14 Dec 2008
Poruka
497
Lokacija
Љиг, Србија
vla je napisao(la):
Ishrana jagnjadi

I faza - 10-21 dan od jagnjenja
Jagnjad uzima malu kolicinu hrane, jer tek pocinje da se navikava na ishranu
Pojedu 10-20g koncentrovane hrane sa 18% proteina
kukuruz 48%,jecam 20%,suncokretova sacma 12%,sojina sacma 12% stocno brasno 5.5%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Dnevno kozumiraju 5-10 g sena lucerke ili jos bolje crvena detelina, trogotka /ima vecu lisnu masu/znacajno za razvoj buraga

II faza- 3-8 nedelja
Karakterise je brzi rast jagnjadi i dnevno pojedu oko 200g koncentrovane hrane sa 16% proteina
kukuruz 49.5%,jecam 12%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 16%, stocno brasno 10%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Sena pojedu 100-120 g dnevno

II faza - 8-12 nedelja
Pojedu dnevno 500-800g koncentrata sa 14% proteina
Kukuruz 52.5%, jecam 15%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 10%, stocno brasno 10%,dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Pojedu 300-400 g sena
Ovde bi trebalo zameniti mesta receptima za prvu i drugu fazu...
I jedno pitanje, na koliko bi trebalo hraniti jagnjad prvih dana, koji razmak tj. kolko puta dnevno i koja kolicina mlekan naravno ako su zbog nekog razloga spreceni da sami sisaju.
 
B

brundalo

Guest
Velimir je napisao(la):
vla je napisao(la):
Ishrana jagnjadi

I faza - 10-21 dan od jagnjenja
Jagnjad uzima malu kolicinu hrane, jer tek pocinje da se navikava na ishranu
Pojedu 10-20g koncentrovane hrane sa 18% proteina
kukuruz 48%,jecam 20%,suncokretova sacma 12%,sojina sacma 12% stocno brasno 5.5%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Dnevno kozumiraju 5-10 g sena lucerke ili jos bolje crvena detelina, trogotka /ima vecu lisnu masu/znacajno za razvoj buraga

II faza- 3-8 nedelja
Karakterise je brzi rast jagnjadi i dnevno pojedu oko 200g koncentrovane hrane sa 16% proteina
kukuruz 49.5%,jecam 12%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 16%, stocno brasno 10%, dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Sena pojedu 100-120 g dnevno

II faza - 8-12 nedelja
Pojedu dnevno 500-800g koncentrata sa 14% proteina
Kukuruz 52.5%, jecam 15%, suncokretova sacma 10%, sojina sacma 10%, stocno brasno 10%,dikalcijum fosfat 1.5% i so 1%
Pojedu 300-400 g sena
Ovde bi trebalo zameniti mesta receptima za prvu i drugu fazu...
I jedno pitanje, na koliko bi trebalo hraniti jagnjad prvih dana, koji razmak tj. kolko puta dnevno i koja kolicina mlekan naravno ako su zbog nekog razloga spreceni da sami sisaju.
Moras ih hranit na bocicu ili podmetat pod drugu ovcu bar 5-6 puta dnevno. Po obroku nek ti popiju 150-200 grama mlika. znaci otprilike svakih 2.5-3 sata. Prvo hranjenje ujutro u 6 a zadnje uvecer oko 9 . Tako prvih 7 dana a onda im ostavi kolicinu mlika istu ali nakon toga smanji jedan obrok a povecaj obrok kolicinski. Mozes ih hranit i sa istom kolicinom kravljeg mlika iz trgovine i to onog od 3,8% mlijecne masti pojacanim malo sa mlikom drugih ovaca. a imas i kupit mlijecnu zamjenu....ovdi je vec bilo rijeci o tome :ppozdrav:
 

vla

Član
Učlanjen(a)
4 Maj 2008
Poruka
620
Lokacija
Majdanpek
Recepture su dobre-ne treba ih zameniti, obracunajte procenat proteina Pirsonovim kvadratom pa cete videti rezultate u odnosu na sve sastojke.
Suncokretova sacma postoji sa 33% proteina ali i sa 43%.Ko sta ima.
Ne postoji nabolja receptura, jer svako ima dobrih iskustava sa nekom recepturom pa je treba primenjivati i naravno sa cime covek raspolaze kao i cenama komponenti koje ulaze u smesu, da bismo dobili sto jeftiniju smesu a sto kvalitetniju.Preporucujem da smese sami pravite, jer se na trzistu prodaju i sumnjivog kvaliteta i nepoznatog sastava.
O drugim recepturama za ovce i koze drugom prilikom.Ova navedena je najjednostavnija.
 
B

brundalo

Guest
vla je napisao(la):
Recepture su dobre-ne treba ih zameniti, obracunajte procenat proteina Pirsonovim kvadratom pa cete videti rezultate u odnosu na sve sastojke.
Suncokretova sacma postoji sa 33% proteina ali i sa 43%.Ko sta ima.
Ne postoji nabolja receptura, jer svako ima dobrih iskustava sa nekom recepturom pa je treba primenjivati i naravno sa cime covek raspolaze kao i cenama komponenti koje ulaze u smesu, da bismo dobili sto jeftiniju smesu a sto kvalitetniju.Preporucujem da smese sami pravite, jer se na trzistu prodaju i sumnjivog kvaliteta i nepoznatog sastava.
O drugim recepturama za ovce i koze drugom prilikom.Ova navedena je najjednostavnija.
:D I takve koje sadrze antibiotike u sebi i onda na njima pise ne davati janjadi/jaradi od 2-10 dana pred klanje ovisi o proizvodjacu. Te smjese sadrze i kokcidiostatike i neznan sta sve ne :ppozdrav:
 
Vrh