Subvencija za pčelare u 2014 godini

novii

Administrator
Urednik
Učlanjen(a)
24 Jul 2007
Poruka
8.020
Lokacija
Apatin
Sibvencija od strane ministrastva će ove godine biti malo obimnija, ali u obimu, jer planiraju da i dalje bude 500 dinara, ali da umesto 400 000 košnica, obuhvata 460 000 košnica. Novina je što su sada za subvencije predviđena i kupovina opreme za pčelarenje, pa će se vršiti povraćaj dela novca.

Za podsticanje pčelarstva 230 miliona dinara - izvor blic.rs
 

novii

Administrator
Urednik
Učlanjen(a)
24 Jul 2007
Poruka
8.020
Lokacija
Apatin
Koliko je meni poznato da ove godine niko ne daje bespovratne kredite za pčelarenje.
 

novii

Administrator
Urednik
Učlanjen(a)
24 Jul 2007
Poruka
8.020
Lokacija
Apatin
Danas je stiglo rešenje iz Uprave za agrarna plaćanja da je odobrena isplata subvencije u iznosu od 500 dinara po košnici pčela.
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Ovo je za 2015. godinu:

Subvencije.rs:

АП Војводина: Бесповратна средства за прераду пчелињих производа, набавку пчелињих друштава и кошница у 2015. години

[h=1]АП Војводина: Бесповратна средства за прераду пчелињих производа, набавку пчелињих друштава и кошница у 2015. години[/h]у Вести, Прерада и дорада пољопривредних производа, Прерада пчелињих производа март 11, 2015

Циљ овог конкурса је проширење привредних активности на селу.
Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање набавкe нове опреме за прераду пчелињих производа, набавку кошница и пчелињих друштава.
Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи дo 70,000,000.00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције.
Приликом обрачуна се узима вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних средстава износи за набавку опреме за прераду пчелињих производа, пчелињих друштава и кошница до 1,000,000.00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по пријави износи 50,000.00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 100,000.00 динара
Бесповратна средства ће се користити за суфинансирање набавке опреме за прераду пчелињих производа:

  1. Набавку специјализоване опреме за прераду пчелињих производа: електрична центрифуга, мануелна центрифуга, стресач пчела, електрични отклапач саћа, када за отклапање саћа, сто за отклапање саћа, сталак за отклапање саћа, електрична пумпа за претакање меда, пнеуматска пунилица за мед, ручна дозерица за мед, мешалица за кристализирани мед, аутоматски сто за паковање меда, сакупљач полена (уграђен у подњачу), канта за мед (инокса и пластичне масе- ПП или ПЕТ), цистерна за чување меда, топионик воска са пресом, топионик воска за целе рамове, електрични декристализатор меда, дупликатор-хомогенизатор са мешалицом и редуктором, матичне решетке, пчеларска вага (150 кг), линија за пуњење и паковање меда, линија за производњу пчелиње хране/погача, млин чекићар за млевење шећера, пчеларска СМС вага, моторни издувач за пчеле, сушара за пол и друга ненаведена припадајућа опрема
  2. Набавка пчелињих друштава
  3. Набавке кошница
Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву и само за једну тачку конкурса.
Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2015. године.
Право на коришћење бесповратних средстава имају:

  1. Физичка лица – носилац и чланови регистрованих пољопривредних газдинстава са територије АП Војводине,
  2. Земљорадничке задруге, регистрована пољопривредна газдинства са територије АП Војводине,
  3. Предузетници – физичка лица уписана у Агенцији за привредне регистре и регистровано пољопривредно газдинство са територије АП Војводине.
Место реализације одобрене инвестиције је на подручју АП Војводине.
Посебни услови:
Физичко лице – носилац или члан пољопривредног газдинства, остварује право на коришћење бесповратних средстава за набавку нове опреме за прераду пчелињих производа ако пољопривредно газдинство има минимум 10 кошница, у случају инвестиције која се односи на прераду пчелињих производа.
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 30.09.2015.године.
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију и да овлашћено лице Секретаријата изврши контролу реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна и предрачуна који су издати од стране добављача опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности.
Рок за реализацију инвестиције у случају пријаве на конкурс са предрачуном је 90 дана од дана потписа уговора а најкасније до 01.11.2015. године.
Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава достави Секретаријату: оригинал или оверену фотокопију рачуна са спецификацијом опреме, отпремницу, фискални рачун, потврду банке о извршеном плаћању добављачу опреме, фотокопију гарантног листа и извршене контроле од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Исплата бесповратних средстава вршиће се у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине а по извршеној контроли.
Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4419 од 10 до 14 часова.
Комплетан текст конкурса као и остале обрасце, можете преузети у прилогу текста.
 

Quercus

Član
Učlanjen(a)
14 Jul 2009
Poruka
2.654
Lokacija
Beograd,banatska strana...
Subvencije.rs:

Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње у среду 15.априла

[h=1]Подношење захтева за субвенције по кошници пчела почиње у среду 15.априла[/h]


Изменом правилника о подстицајима у пчеларству дошло је до измене датума за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела. По првом правилнику рок за подношење захтева за субвенционисање по кошници пчела био је 31.август.
Изменом правилника одређен је нови термин од 15. априла до 31. маја текуће године за подношење захтева за подстицаје.
Бесповратна средства износе 500.00 динара по кошници.
Изменом правилника смањен је и обим документације која треба да се поднесе. По новом правилникупотребно је поднети само захтев.
Више није неопходно поднети уз захтев:

  1. извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, оверен од стране овлашћене ветеринарске организације
  2. копију уверења о здравственом стању животиња оверену од стране надлежног ветеринарског инспектора.
Захтев за подстицаје по кошници можете преузети [URL="http://subvencije.rs/zahtevi-za-podsticajna-sredstva/"]ОВДЕ[/URL].
Седиште Управе за аграрна плаћања од 18. фебруара 2015. године налази на новој локацији, у улици Булевар Краља Александра бр. 84. у Београду. На досадашњој адреси Управе за аграрна плаћања – улица Хајдук Вељкова 4-6, Шабац, остаје да ради подручна јединица Управе.
Пољопривредни произвођачи захтеве за подстицаје и даље треба да шаљу на адресу Хајдук Вељкова 4-6, 15000 Шабац, све док не буду званично обавештени о промени адресе за слање захтева.
Нови бројеви телефона Управе за аграрна плаћања у Београду су 011/30 20 100 и 011/3020 101.
 

Tambalija

Član
Učlanjen(a)
6 Jan 2011
Poruka
39
Lokacija
selo Smilovac Ražanj
U odnosu na prošlu godinu-Pravilnik, promenjena je adresa slanja zahteva, neznatno je promenjen i obrazac zahteva i najvažnija promena je minimalan broj košnica za dobijanje subvencija. Sada subvencije može dobiti samo pčelar koji ima min. 10 košnica.
 
Vrh