Registracija camaca i ostalih plovila

SAMA

Moderator
Učlanjen(a)
13 Feb 2011
Poruka
8.386
Lokacija
Stara Pazova
ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara propisani Zakonom o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, /06, 118/07,/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - dr. zakon i 140/14), za plaćanje poreza za 2016. godinu, usklađuju se indeksom potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. decembra 2014. godine do 30. novembra 2015. godine, tako da glase:

1. Čamci (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 3.770
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 5.640
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 8.140
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 12.530
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 25.070
6) preko 220,62 kw 37.600
2. Čamci (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.260
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 8.770
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 12.530
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.810
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 30.100
6) preko 220,62 kw 45.130
3. Čamci (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 8.140
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.790
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 18.810
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 37.600
5) preko 220,62 kw 62.670
4. Čamci (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 15.050
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 21.300
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 31.340
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 46.380
5) preko 220,62 kw 68.950

5. Čamci (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 6.260
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 9.400
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 13.790
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 20.050
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 28.840
6) preko 220,62 kw 40.120
6. Čamci (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom
1) do 7,35 kw 11.280
2) preko 7,35 kw do 22,05 kw 20.050
3) preko 22,05 kw do 73,60 kw 25.070
4) preko 73,60 kw do 96,60 kw 31.340
5) preko 96,60 kw do 220,62 kw 40.120
6) preko 220,62 kw 50.140
7. Čamci (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 22.560
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 28.840
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 36.360
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 45.130
5) preko 220,62 kw 60.160
8. Brodovi i jahte sa motornim pogonom
1) od 7,35 kw do 22,05 kw 62.670
2) preko 22,05 kw do 73,60 kw 87.750
3) preko 73,60 kw do 96,60 kw 119.100
4) preko 96,60 kw do 220,62 kw 150.430
5) preko 220,62 kw 250.730
9. Plutajući objekti - ugostiteljski objekti po 1 m2 površine 1.260

Propisani iznos poreza na upotrebu plovila umanjuje se za plovila preko navršenih pet godina starosti, i to za:
1) 10% - kod plovila preko pet do osam navršenih godina starosti;
2) 20% - kod plovila preko osam do 10 navršenih godina starosti;
3) 30% - kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.

Glasilo: Službeni glasnik RS, broj 109/2015 od 25/12/2015
Vrsta propisa: Ostali propisi
Propis objavljen: 25/12/2015
Verzija objavljena: 25/12/2015
Početak primene: 01/01/2016
 
Vrh