Resource icon

Ursus 902, 904, 1002, 1004, 1212, 1214, 1604 - uputstvo za rukovanje i održavanje

No permission to download
Ursus 902, 904, 1002, 1004, 1212, 1214, 1604 - uputstvo za rukovanje i održavanje

Pokretanje motora traktora

Pripreme pre pokretanja, treba da se odradi sledeće
  • obaviti dnevni pregled
  • proveriti količinu goriva
  • napraviti nekoliko okretaja polugom za pumpu, to je naročito važno, ako je traktor bio duže vremena izvan pogona
Normalno pokretanje

  • Motor se sme pokretati na traktoru sa sedišta vozača, nakon što se uverimo da je uključena parking kočnica (svetli konrolna lampica)
  • Proveriti da li je poluga reduktora (menjača) u neutralnom položaju
  • Ubaciti kjuč i postaviti ga na poziciju nula
  • Iskopčati glavnu spojku, pogon priključnog vratila i pogon hidraulične pumpe, polugu moment pojačala staviti u položaj kornjača.
  • Polugu za doziranje goriva postaviti na maksimum
  • Pritisnuti dugme pokretača: jednokratno uključivanje pokretača sme trajati najviše 5 sekundi, sledeće paljenje se sme izvršiti tek nakon 30 sekundi
Autor
novii
Downloads
4
Pregleda
370
First release
Last update
Ocena
0,00 zvezdica(e) 0 ocena

More resources from novii

Vrh