Kvasac nije ni nuzan. Njegova uloga je da ubrza vrenje. Nikakav poseban kvalitet od kvasca ne dobijas, niti bez njega nesto gubis. Kolicina kvasca je minimalna.