93 lit po kj i tako prskam sve brzina je 12 km na h i tako radim godinama i sve pet, prskalica 600 litara naspem ju do gore i poprskam 7 kj ili 4 ha.... pritisak bude na 3.2...