Članovi Zelene omladine Srbije poceli su sa pripremama za treći po redu Eko Fest. Festival okuplja mlade ljude, ali i strucnjake iz raznih
oblasti, kako bismo kroz filove, izlozbe, diskusije i tribine odgovorili na neka od vaznih pitanja u oblasti ekolologije i Zelene politike.


Ove godine tema festivala biće: Kako prehraniti planetu?


U okviru te teme bavićemo se poljoprivredom kao osnovnim izvorom hrane, njenim trenutnim izazovima i perspektivama u budućnosti. Posebno ćemo se
osvrnuti na odnose industrijske i organske poljoprivrede, sa zeljom da odgovorimo na pitanje koji je od dva pristupa dugoročno rešenje.


Aktuelizovanje teme genetski modfikovanih organizama u Srbiji potaklo nas
je da značajan deo festivala razgovaramo upravo o njima. Šta su genetski modifikovani organizmi? U kojoj hrani se mogu naći? Da li su štetni po
zdravlje? Kako se odražavaju na ekonomske i socijalne aspekte proizvodnje i distribucije hrane? U čijem je interesu njihovo korišćenje? Kakav stav
Srbija treba da zauzme?


Na sva pitanja odgovaraćemo kroz nekoliko filmova i emisija domaće i inostrane produkcije nakon kojih će uslediti diskusija publike, kojoj će
prisustvovati i stručnjaci iz oblasti koju film analizira.


U okviru festivala realizovaće se i dve javne tribine koje imaju za cilj da pokrenu diskusiju o temama hrane i poljoprivrede. Gosti će sučeliti
različite stavove, uz puno učešće publike u toku razgovora.


Izložbe fotografija i proizvoda pokazaće, osim analize teme, i značaj uključivanja mladih, i kulture uopste, u javne debate od društvenog značaja.


Sve aktivnosti festivala biće realizovane prvog vikenda decembra, od 2. do 4., u prostorijama Doma kulture Studentski grad.
Ulaz na sve projekcije i aktivnosti je besplatan, te pozivamo mlade, i sve zainteresovane, da nam se pridruze.


zelenaomladina.org/ekofest
facebook.com/zos.ekofest