Gruber u dobrom stanju, sirine 2.1m, 11 radnih tela
Cena : 1400e