Da vidimo da li će biti godina još jedan promašaj ili .................