Svakako najava za kišu postoji za moj kraj, ali s'obzirom i na vetar koji je najavljen pitanje da li će kiše i biti... :/