Samo štrojenje, nema druge, a uštrojen jarac ti ne treba (osim za ražanj).