Kako ispeci najbolju rakiju!!!

1.Deflegmatorom
2.Rektifikacionom kolonom
3.Alambikom-Prepek