PDA

View Full Version : Skice i nacrti objekata za ovce


Poljoinfo Wiki - poljoprivredna enciklopedija
Poljolink - adresar poljoprivrednih firmi

Advertisement


Advertisement

Advertisement


b92miki
06-03-09, 21:04
Skice i nacrti objekata za ovce

Šošara
11-03-09, 22:02
http://www.opcina-starigrad.hr/HTML/Ovcarska_farma_files/image002.jpg
_________________________________________________P ost je spojen: 1236806117________________________________________ _________
http://www.sedlare.org/arhiva/taxel-foto/images/taxel_sedlare__104_.jpg

http://www.sedlare.org/arhiva/taxel-foto/images/taxel_sedlare__106_.jpg
_________________________________________________P ost je spojen: 1236806623________________________________________ _________
http://pirot.rs/latin/index.php?option=com_content&task=view&id=3583&Itemid=241#

http://www.suooks.org/images/jasle4.jpg
_________________________________________________P ost je spojen: 1236806734________________________________________ _________
HIGIJENA SMEŠTAJA

I DRŽANJA OVACA


Mikroklimatski i smeštajni uslovi
Već je pomenuto da su ovce znatno otpornije na nepovoljne
uslove životne sredine u odnosu na druge vrste domaćih
životinja. Međutim, i pored toga, pri izradi projekta ili rekonstrukciji
smeštajnih objekata na farmi potrebno je značajnu
pažnju posvetiti obezbeđenju što povoljnijih ambijentalnih
uslova za sve kategorije ove vrste. Mikroklimatski uslovi
ispoljavaju značajan uticaj na zdravstveno stanje ovaca,
proizvodne rezultate i ukupne ekonomske efekte.
U područjima sa oštrim zimama ovcama i kozama
treba obezbediti dobru zaštitu od padavina i vetrova i povoljne
temperaturne uslove za vreme porođaja. Zbog toga
je staje za ovce potrebno graditi kao zatvorene objekte i od
tvrdog materijala. One moraju biti dobro osvetljene i provetravane,
sa temperaturom koja u zimskom periodu ne spada
ispod 5°C. Optimalna temperatura u stajama za odrasle ovce
iznosi 8-18°C, a produktivna od 5-28°C. Niža temperatura
od 5°C u ovim objektima deluje vrlo nepovoljno na sve kategorije,
a naročito na podmladak. Optimalna temperatura u
porodilištu treba da se kreće od 18-22°C, a produktivna od
14-28°C. Optimalna temperatura za stariju jagnjad kreće
se od 10-18°C, a produktivna od 8-28°C. Odrasle ovce
i koze relativno dobro podnose niske temperature, dok su
jagnjad, naročito u prvim danima života, zbog relativno velike
površine tela i male telesne mase vrlo osetljiva. Optimalna
relativna vlažnost za sve kategorije ovaca iznosi 50-
80%. Najpovoljnija relativna vlažnost za porodilište je 60%.
Gornja granica podnošljive relativne vlažnosti takođe za sve
kategorije ovaca iznosi 85%. Iznad ove vrednosti vlažnost
veoma nepovoljno utiče na organizam svih kategorija ovaca,
a posebno na mladunčad. Brzina strujanja vazduha u
porodilištu treba da iznosi oko 0,1 m/s.
Ventilacija u objektima za smeštaj ovaca treba da obezbedi
da vlažnost vazduha i koncentracije štetnih gasova ne
prelaze maksimalno dozvoljene granice. Maksimalna dozvoljena
koncentracija CO2 u vazduhu staja za ovce iznosi
3.500 ppm, NH3 (amonijak) 30 ppm i H2S (sumporvodonik)
5 ppm. Odgovarajuća ventilacija postiže se uspostavljanjem
pravilnog odnosa između broja ovaca po površini odnosno
zapremini objekta, obima ventilacije i broja izmena vazduha
u jednici vremena. Postavljanjem odgovarajućeg broja dovodnih
i odvodnih otvora za ventilaciju, njihovim pravilnim rasporedom
i veličinom, može se dovoljno efikasno rešiti pitanje
ventilacije u objektima i to samo na bazi prirodne ventilacije.
U našim uslovima sistem veštačke ventilacije pomoću ventilatora
obično kratko traje zbog korozivnog delovanja vodene
pare i amonijaka. U takvim slučajevima, nakon ispadanja iz
pogona sistema za veštačku ventilaciju, mikroklimat u objektima
redovno postaje znatno nepovoljniji nego u onim
objektima koji raspolažu samo sa prirodnom ventilacijom.
U principu sistem ventilacije treba da omogući ulazak u objekat
dovoljnih količina svežeg vazduha bez stvaranja promaje.
U zimskim uslovima sistemom ventilacije u staju treba
uneti 12 m3 svežeg vazduha u toku jednog časa po odraslom
grlu ovih vrsta. Istovremeno treba istu zapreminu vazduha
i izvesti iz staje, s tim da ne dođe do značajnijih promena
temperature, vlažnosti i strujanja vazduha.
Radi obezbeđenja odgovarajućeg prirodnog osvetljenja
u objektima potrebno je predvideti da ukupna površina
prozora iznosi 1/20-1/25 od ukupne površine poda u objektu.
Veštačko osvetljenje u objektima za ovce treba da
ima intenzitet 40-60 luksa, u zavisnosti od organizacije
tehnološkog procesa proizvodnje i kategorije životinja. Intenzitet
veštačkog osvetljenja u porodilištu treba da iznosi
80-100 luksa.
Gustina naseljenosti ovaca u objektima zavisi od rase
i primenjenog sistema gajenja. Da bi se omogućili normalni
uslovi za smeštaj životinja i sporovođenje planirane
tehnologije, potrebno je u objektima predvideti odgovarajućepovršine poda. Za ovcu sa jagnjetom do zalučivanja potrebno
obezbediti je 1,2-1,5 m2, za ovcu sa dva mladunčeta potrebno
je obezbediti 1,8 m2. Za jagnjad i jarad je potrebno obezbediti
0,25 m2, za šilježad 0,6-0,8 m2, a za ovna 2,0-3,0
m2. Za jagnjad treba obezbediti 2,5 m3, za šilježad 3 m3 i
za ovna 4,5 m3 vazdušnog prostora. Od velikog značaja je
obezbediti suvu prostirku u količini od 0,5 do 1 kg po odraslom
grlu za jedan dan. Površina ispusta treba da je oko 2
puta veća od površine objekta. Radi obezbeđenja normalnih
uslova za pravilnu ishranu svih grla u objektu potrebno je
obezbediti odgovarajuću širinu pristupa jaslama.
Različiti tipovi jasala za ishranu ovaca

Za jedno odraslo grlo potrebno je obezbediti 0,4-0,5 m dužine jasala, za jagnje 0,2 m, za priplodni podmladak 0,25-
0,30 m, za tovnu jagnjad 0,3-0,4 m i za ovcu sa jagnjetom 0,5-0,6 m.
Objekti za ovce se grade sa različitim kapacitetom. Veći kapaciteti nisu poželjni zbog opasnosti od pojave i širenja
zaraznih i parazitskih bolesti. Ovcama u objektima treba obezbediti dovoljno podne površine i vazdušnog prostora.
Visina objekta za ovce kreće se 2,7-3,0 m, u zavisnosti od tipa primenjene konstrukcije i vrste ležišta. Kod ležišta u
vidu duboke prostirke planira se porast nivoa za oko 0,5-0,8m. Širina staja za ovce i koze sa dubokom prostirkom obično iznosi 8-10 m, a visina oko 4 m, dok dužina zavisi od brojaovaca.
U zavisnosti od klimatskih uslova, veličine stada, proizvodnogpravca, namene, konstrukcionog rešenja i drugih faktora, proizvodni objekti na farmama za ovce se mogu razvrstati na više načina. Kod stada, veličine 200-300 ovaca, za smeštaj svih kategorije najčešće se koristi jedan zajednički objekat. Njegov unutrašnji prostor se putem sistema ograda deli za potrebe svake pojedinačne kategorije. Ovo konstrukciono rešenje je uobičajeno kod individualnih porizvođača. Kod većih farmi, kapaciteta više hiljada ovaca, koriste se objekti koji se namenski grade za svaku kategoriju posebno. Prema osnovnoj nameni svi objekti na farmama za ovce mogu se podeliti na dve osnovne grupe: proizvodni (smeštajni) i pomoćni (infrastrukturni). Prema kategoriji koja je u njima smeštena razlikuju se sledeći proizvodni objekti: porodilišta, staje za smeštaj ovaca sa jagnjadima, staje za smeštaj priplodnih ovnova, staje za smeštaj priplodnog podmlatka, punkt za osemenjavanje ovaca, ambulanta i stacionar za lečenje i objekat za mužu ovaca, ako se ona vrši.

Porodilište


Porodilište služi za jagnjenje ovaca. Gravidne životinje se uvode u ovaj objekat 2-3 dana pred porođaj. Posle porođaja ovce ostaju u njemu 3-5 dana, a zatim se zajedno sa mladunčadima premeštaju u staju za odrasle životinje. Kapacitet porodilišta se obično proračunava za mogućnost prihvatanja 20 do 30% od ukupnog broja odraslih plotkinja. Ovaj objekat je najčešće potpuno zatvorenog tipa i bez ispusta. Zidovi i krovna konstrukcija su po pravilu termički izolovani. Podne površine su najčešće od nabijene zemlje na koju se nastire slama ili druga prostirka. Objekat treba da poseduje dobra termička svojstva, pošto su jagnjad u prvim danima života veoma osetljiva na niske temperature. Ventilacija u porodilištu mora biti izvedena na način koji omogućava efikasno provetravanje objekta bez stvaranja promaje i suvišnog gubitka toplote. Unutrašnji prostor u objektu je podeljen na boksove za smeštaj ovaca, duž kojih se pruža manipulativni hodnik. Poželjno je da grupe u boksovima ne budu veće od 10-12 ovaca, jer to olakšava kontrolu i ishranu životinja.
Veći broj boksova sa manjim grupama poskupljuje izgradnju objekta, ali takav pristup ima svoje opravdanje naročito kod visokoproduktivnih rasa ovaca i koza. Veoma je korisno da se iznad svakog boksa instalira nekoliko priključnih mesta za infracrvene grejalice, koje služe za sušenje i zagrevanje jagnjadi.
Veliki značaj ima mikroklima tokom jagnjenja u prvoj nedelji posle porođaja. Ovo je od posebnog značaja za novorođenu jagnjad. Rezerve energije kod njih se brzo utroše ukoliko je okolna temperatura manja od optimalne. Kod
temperatura ispod 5°C i relativne vlažnosti iznad 80% dolazi do poremećaja termoregulacionih mehanizama. Mnogi
literaturni podaci ukazuju da se kod novorođene jagnjadi pri temperaturi ispod 5°C javlja drhtanje. Starija jagnjad, takođe, jedva kompenzuju temperaturu ispod 5°C. Dalje snižavanje temperature na -3 do -5°C u toku 3 do 4 dana dovodi do uginuća starije jagnjadi Merino rase. Visina zidova u porodilištu se kreće od 2,5 do 2,7 m. Veća visina zidova i zapremina staje doprinosi stvaranju povoljnih mikroklimatskih uslova u objektu, ali otežavaju zadržavanje toplote kod veoma niskih spoljnih temperatura. Dužina i širina objekta su diktirani potrebnim kapacitetom. Nastaviće se.


Prof.dr Slavče Hristov
Poljoprivredni fakultet, Zemun

bokuman
12-03-09, 00:03
Fotografija br.2 isto ko moja hala, ako nosim sutra foto aprat slikam i pokazem

Boban

brundalo
12-03-09, 20:18
@ Šošara ajde kazi lave od cega je pokrov >:({
Lipa stalica ;D}

Šošara
12-03-09, 22:40
@ Šošara ajde kazi lave od cega je pokrov >:({
Lipa stalica ;D}


Pa gde si ti do sada.Nema ta forumu pa ja moram da zapnem i da stavljam skice i slike objekata. >:({

Te slike sam skinuo sa neta i to je vise farmi.
Hteo sam b92mikiju da malo pomognem oko skica i slika jer mu treba neka ideja.

Konkretno neznam kakav je pokrivac jer se bas najbolje nevidi i ne rece na kojoj slici.
Nesmem da tvrdim ali mislim na prve dve slike ili je salonit ili rolovani lim.To je farma iz Sedlara-momci koji su uvezli Teksela.
Na trecoj slici je salonitom poktiven objekat.

Moj ovcarnik je pokriven salonitom.
A ima i valoplast ili ondulina-ondeko,eval ploce,kako je ko zove u stvari plasticni salonit.U stvari materijal od koga je napravljeno je kao neka smola-sece se nozem ili makazama.lako kao pero-ne opterecuje krovnu konstrukciju.Time sam pokrio boksove za pse.Table su 96X200 i ima u crvenoj i zelenoj boji.

Edin
12-03-09, 23:07
je li i u ovakim štalama otvorenim mogu prezimiti i na -15 ?

brundalo
13-03-09, 10:04
@ Šošara ajde kazi lave od cega je pokrov >:({
Lipa stalica ;D}


Pa gde si ti do sada.Nema ta forumu pa ja moram da zapnem i da stavljam skice i slike objekata. >:({

Te slike sam skinuo sa neta i to je vise farmi.
Hteo sam b92mikiju da malo pomognem oko skica i slika jer mu treba neka ideja.

Konkretno neznam kakav je pokrivac jer se bas najbolje nevidi i ne rece na kojoj slici.
Nesmem da tvrdim ali mislim na prve dve slike ili je salonit ili rolovani lim.To je farma iz Sedlara-momci koji su uvezli Teksela.
Na trecoj slici je salonitom poktiven objekat.

Moj ovcarnik je pokriven salonitom.
A ima i valoplast ili ondulina-ondeko,eval ploce,kako je ko zove u stvari plasticni salonit.U stvari materijal od koga je napravljeno je kao neka smola-sece se nozem ili makazama.lako kao pero-ne opterecuje krovnu konstrukciju.Time sam pokrio boksove za pse.Table su 96X200 i ima u crvenoj i zelenoj boji.


Prijatelju malo posao malo san se razbolija i eto....
sta se tice pokrova salonitom to u nas u HR vise ne pali jer se ustanovilo da je vrlo opasno za zdravlje....Zabranjen je u svim podrucjima...sta se tice bitumenskih ploca...one meni ne pasu radi kvaliteta vode(prisiljen san skupljat kisnicu) znaci ostaje mi samo ili cementne ploce ili lim, ja cu se odlucit za lim. Sta se tice nacrta koji je objavljen oces da ti kazem odakle je skinut he he ::namigivanje:: >:({
@edine mogu one prezimit i na nizoj temperaturi...bitno je onda da im je unutra suho...i da im nije propuh >:({ >:({

Šošara
13-03-09, 10:32
Brundalo >:({

dudovcanin
13-03-09, 11:41
Brundalo drago mi je sto si opet tu. >:({

brundalo
13-03-09, 13:26
Brundalo drago mi je sto si opet tu. >:({


@Šošara @dudovcanin ja nikad nisan ni otisa sa foruma ::namigivanje::
hvala decki >:({ >:({

Šošara
15-03-09, 17:33
Znamo mi da nas ti ne bi napustio. >:({
_________________________________________________P ost je spojen: 1237134842________________________________________ _________
Daj i ti koju skicu ili sliku nekog lepog ovcarnika ili kozarnika.

miljko
24-03-09, 19:13
http://img21.imageshack.us/img21/2520/p1040227.th.jpg (http://img21.imageshack.us/my.php?image=p1040227.jpg)
http://img22.imageshack.us/img22/3962/p1040246a.th.jpg (http://img22.imageshack.us/my.php?image=p1040246a.jpg)
http://img23.imageshack.us/img23/7387/p1040259.th.jpg (http://img23.imageshack.us/my.php?image=p1040259.jpg)
http://img15.imageshack.us/img15/8305/p1040266.th.jpg (http://img15.imageshack.us/my.php?image=p1040266.jpg)
http://img17.imageshack.us/img17/4634/p1040277t.th.jpg (http://img17.imageshack.us/my.php?image=p1040277t.jpg)
http://img18.imageshack.us/img18/2807/p1040330t.th.jpg (http://img18.imageshack.us/my.php?image=p1040330t.jpg)
_________________________________________________P ost je spojen: 1237918581________________________________________ _________
http://img183.imageshack.us/img183/3933/p1040438.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=p1040438.jpg)
_________________________________________________P ost je spojen: 1237918710________________________________________ _________
http://img183.imageshack.us/img183/1189/p1040466.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=p1040466.jpg)
_________________________________________________P ost je spojen: 1237918903________________________________________ _________
http://img183.imageshack.us/img183/8656/p1040551.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=p1040551.jpg)
http://img183.imageshack.us/img183/1051/p1040527.th.jpg (http://img183.imageshack.us/my.php?image=p1040527.jpg)
_________________________________________________P ost je spojen: 1237918944________________________________________ _________
bice jos koja slika ali nesto mi bas ne ide,ne zanm kako drugacije da ih postavim ^-^

Rale 83
06-02-12, 14:30
Imali jos neko skice ovcarnika , Sta mislite o ovcarniku na 2 sprata jel to izvodljivo

BOCA
08-02-12, 18:17
Rale jel mislis da na oba sprata budu ovce ili da na spratu bude spremnik za hranu a u prizemlju ovce.

PetarMakce
04-05-13, 15:00
Ovo je moj nacrt za ovcarnik.Imam samo 13 godina i nemam bas nekog iskustva u tehnickom crtanju osim sto taj predmet imam u skoli :lol:. I evo ga moj nacrt ovcarnika,radjen na radnom stolu,ovo su neka od uputstava:
tamnije linije - prozori
isprekidane linije vrata
ova dva donja obora su za 40 ovaca (20+20) a ova tri gornja su: najmanji (prvi s leva) je mesaona za koncentrat,drugi je tzv. "porodiliste" gde su ovce sa jaganjcima starosti do 5 dana,i treci je obor za jaganjece kapaciteta 50-80 jaganjaca, tj.tu se jaganjci hrane i tove za dalju prodaju ili eventuelno jagnjad za priplod Lkl{{ >:({

http://www.dodaj.rs/f/1y/Z5/1FisD6Ni/001.jpg

Sava21
04-05-13, 15:37
Svaka cast...

sirimavo
04-05-13, 20:58
Svaka cast decko za tvojih 13 godina nek si ziv i zdrav kad ovako ozbiljno razmisljas. Dao bih ti jedan predlog da ovaj hodnik sa 2 prosiris na 3 metra i da ostavis vrata i na pocetku i na kraju hodnika da bi mogao traktorom prolaziti kroz njega prilikom ciscenja objekta osim ako nemas neko pametnije resenje za ciscenje.

PetarMakce
05-05-13, 11:53
Hvala na predlogu,vrata se nalaze na oba kraja hodnika,samo sto se to mozda i ne vidi na slici,sto se tice tog za traktor,razmisljao sam o tome,ostavio sam 2 m zbog toga sto bi mozda bilo bolje da ulazim sa Tomom Vinkovicem nego fergusonom ili nekim vecim traktorom >:({

ikac031
25-05-13, 18:32
Imali jos neko skice ovcarnika , Sta mislite o ovcarniku na 2 sprata jel to izvodljivo
Izvodljivo je samo ploca mora da se uradi od vodonepropusnog betona i mozda premaze nekom hidroizolacijom
Evo jednog primera stale za bikove
http://www.dodaj.rs/t/2m/my/3s0X1wHN/20253050.jpg (http://www.dodaj.rs/?2m/my/3s0X1wHN/20253050.jpg)http://www.dodaj.rs/t/M/8U/4Ab3I4lp/20253053.jpg (http://www.dodaj.rs/?M/8U/4Ab3I4lp/20253053.jpg)http://www.dodaj.rs/t/43/MH/1lmnki2e/20253077.jpg (http://www.dodaj.rs/?43/MH/1lmnki2e/20253077.jpg)

- - - - - - - - - -

http://www.dodaj.rs/t/1Y/12w/3d2voSRy/1/bergerie.jpg (http://www.dodaj.rs/?1Y/12w/3d2voSRy/1/bergerie.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1t/C4/1z3zLZkp/p1030647.jpg (http://www.dodaj.rs/?1t/C4/1z3zLZkp/p1030647.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3U/XO/2aS70Wob/1/0337b1997e0f88908.jpg (http://www.dodaj.rs/?3U/XO/2aS70Wob/1/0337b1997e0f88908.jpg)http://www.dodaj.rs/t/35/po/vcKJykt/1/sz1jpgm.jpg (http://www.dodaj.rs/?35/po/vcKJykt/1/sz1jpgm.jpg)http://www.dodaj.rs/t/n/W6/3F7VHF2d/1/sz3jpgm.jpg (http://www.dodaj.rs/?n/W6/3F7VHF2d/1/sz3jpgm.jpg)http://www.dodaj.rs/t/26/aH/37JfSJvQ/1/x8ukfkc01web.jpg (http://www.dodaj.rs/?26/aH/37JfSJvQ/1/x8ukfkc01web.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3d/NQ/3b34hAp4/ziegenhof045.jpg (http://www.dodaj.rs/?3d/NQ/3b34hAp4/ziegenhof045.jpg)

nju-viliđ
25-05-13, 20:54
Daj ovu desnu sliku ponovno stavi, ne moze da se uveca. Ova gdje covjek sa vilama sjeno razbacuje.

ikac031
25-05-13, 22:47
http://www.dodaj.rs/t/43/GR/43tefipj/08.jpg (http://www.dodaj.rs/?43/GR/43tefipj/08.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3w/Vn/hZqVsDC/1/12335768761.jpg (http://www.dodaj.rs/?3w/Vn/hZqVsDC/1/12335768761.jpg)http://www.dodaj.rs/t/5/ar/YpSNzvT/alex2.jpg (http://www.dodaj.rs/?5/ar/YpSNzvT/alex2.jpg)http://www.dodaj.rs/t/y/hr/4aj9zICS/p13supp90080708164933.jpg (http://www.dodaj.rs/?y/hr/4aj9zICS/p13supp90080708164933.jpg)http://www.dodaj.rs/t/c/Vc/1WOmQYvY/p13g080708164933.jpg (http://www.dodaj.rs/?c/Vc/1WOmQYvY/p13g080708164933.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2q/120/26rYbN7/phpfzsyks.jpg (http://www.dodaj.rs/?2q/120/26rYbN7/phpfzsyks.jpg)http://www.dodaj.rs/t/26/aH/37JfSJvQ/1/x8ukfkc01web.jpg (http://www.dodaj.rs/?26/aH/37JfSJvQ/1/x8ukfkc01web.jpg)

bato87
29-05-13, 00:07
Ovo je moj nacrt za ovcarnik.Imam samo 13 godina i nemam bas nekog iskustva u tehnickom crtanju osim sto taj predmet imam u skoli :lol:. I evo ga moj nacrt ovcarnika,radjen na radnom stolu,ovo su neka od uputstava:
tamnije linije - prozori
isprekidane linije vrata
ova dva donja obora su za 40 ovaca (20+20) a ova tri gornja su: najmanji (prvi s leva) je mesaona za koncentrat,drugi je tzv. "porodiliste" gde su ovce sa jaganjcima starosti do 5 dana,i treci je obor za jaganjece kapaciteta 50-80 jaganjaca, tj.tu se jaganjci hrane i tove za dalju prodaju ili eventuelno jagnjad za priplod Lkl{{ >:({

http://www.dodaj.rs/f/1y/Z5/1FisD6Ni/001.jpgSvaka cast decko za tvojih 13 godina nek si ziv i zdrav kad ovako ozbiljno razmisljas. Dao bih ti jedan predlog da ovaj hodnik sa 2 prosiris na 3 metra i da ostavis vrata i na pocetku i na kraju hodnika da bi mogao traktorom prolaziti kroz njega prilikom ciscenja objekta osim ako nemas neko pametnije resenje za ciscenje.

Ja bi postavio vrata sa strana gde su boksovi i ulazio dirketno sa traktormom u boksove da izdjubravam. Ako su npr. u hodniku jasle, jos ako su fiksirane muka je to ocistiti a i manevrisati sa traktorom, ovako samo ides napred nazad i cistis.

slavis
01-06-13, 17:11
sad ja obratih malo vise paznje na skicu :
prvo kao sto bato kaze bolji su bocni prolazi zbog ciscenja , a prolaz u sredini ostaje neiskoriscen pa ga treba smanjiti na sirinu od 1m da moze da se prodje komotno kad nosis balu
drugo fali deo gde bi jagnjad kada su sa ovcama mogla da odvojeno jedu koncentrat i kvalitetno seno a da im ovce ne smetaju
trece deo za porodiliste je prevelik
cetvrto toviliste za jagnjad ne sme biti preveliko da nebi se jagnjad jurcala po njemu
peto mislim da mesaoni nije tu mesto
dakle po meni treba tu istumbati malo raspored i sve pregrade i jasla moraju biti pokretne nikako fiksna

lle de france
18-08-14, 18:14
U pripremi je novi objekat 20x10 plus dodatni objekat 12x4 nadamo se da u ovom objektu budu priplodnjaci iz uvoza za muzu semena...to nam je cilj
http://i58.tinypic.com/ab3seb.jpg
http://i61.tinypic.com/2cdyjgg.jpg
http://i57.tinypic.com/141t9u.jpg
http://i59.tinypic.com/2m273x5.jpg
http://i61.tinypic.com/3163xmp.jpg

Bosnian
18-08-14, 23:53
Sretno Strainovicu, jedva cekam da vidim objekat, prema skici trebao bi biti reprezentativan.

slavis
19-08-14, 07:14
bravo za objekat, ali jos vise za nove smernice u podizanju ovcarstva na visi nivo

German hunting terrier | Jagdterrier